• Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • A†A kun. Juan Alejandro DIELINIKAITIS (1945–2003–2018)

 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidų PROGRAMA 2018

 • Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje

 • Kviečiame į Patilčių bažnyčios konsekravimo iškilmę

 • Nuolatinių diakonų šventimai (2018 06 10)

 • Kunigų susirinkimai dekanatuose

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos baigiamasis posėdis

 • Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių įžadų šventė

 • Dievo gailestingumo koplyčios pašventinimo dešimtmečio šventė

 • Vilkaviškio vyskupijos asmens duomenu apsaugos ir tvarkymo taisyklės

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir jų draugų piligriminė kelionė į Trakus

 • Vyskupui Antanui Baranauskui atminti (2018 05 19)

 • Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje (2018 05 20)

 • Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena (2018 05 19)

 • „Asmenybė nusipelniusi Lietuvai“ (2018 05 18)

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2018 05 08)

 • VILKAVIŠKIO VYSKUPO APSILANKYMŲ PARAPIJOSE, ŠVENTOVĖSE IR SUTVIRTINIMŲ 2018 M. SĄRAŠAS

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija