• Liepos 24 d. Lazdijuose, per titulinius Šv. Onos atlaidus vyks saldžioji akcija, Carito savanorės prekiaus rankdarbiais

 • Kūčiūnuose atkurtas parapijos „Carito“ skyrius

 • Liepos 24 d. 15 val. (sekmadienį) kviečiame žiūrėti filmą „Pasitikiu tavimi" Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos salėje

 • Ketvirtoji Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena: ...atgims Dieve ir gausių vaisių išduos,- sako Palaimintasis

 • Kunigų paskyrimai

 • Trečioji Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena: Palaimintasis kasdien mums kalba apie ėjimą Kristaus keliu

 • Antroji Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena: Mes visi esame pranašai ir pranašaujame viltį

 • Pirmoji Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena: Pasimokyti iš Palaimintojo arkivyskupo tėviško jautrumo, supratimo...

 • Jūrės miestelyje gyvena pamaldūs ir savo gimtinę mylintys žmonės

 • A†A Prel. Kazimieras Dobrovolskis (1911-1936-2016)

 • Katalikų, Ortodoksų ir Liuteronų Bažnyčių vadovų Lietuvoje ekumeninis pareiškimas „Žmogaus gyvybė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva“

 • Valstybės dienos šventė Kazlų Rūdoje

 • Meldėmės Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

 • Liepos 24 d. Šunskų Šv. Marijos Magadalietės parapija kviečia į parapijos 150 m. jubiliejų

 • Marijos krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidai – Šlavantų parapijoje

 • Kapčiamiesčio globos namams-20 metų

 • Šeimų stovykla Kryžiuose

 • Piligriminė kelionė skirta Dievo Gailestingumo metams

 • Atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje

 • Paminėtos Vilkaviškio vyskupijos 90–osios gyvavimo metinės

 • Krokuva laukia mūsų

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Kauno šv. Pranciškaus gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija