• Naujienos iš Jūrės miestelio Dievo Gailsestingumo koplyčios (2014 08 19)

 • Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai (2014 08 18)

 • Korp!Grandis svečiavosi ir Panaroje (2014 08 18)

 • Marijos radijo laida Gerasis Samarietis – apie pal. Jurgį Matulaitį MIC

 • Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2014 08 14)

 • “Carito” akcija “Pripildyk vaiko kuprinę gerumu!”

 • Kvietimas į šv. Baltramiejaus atlaidus Višakio Rūdoje

 • Rugpjūčio 10 – rugsėjo 6 d. Nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Vaikų sielovados centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai   •   Sutvirtinimo sakramento teikimo sąrašas 2014 m.

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Kauno šv. Pranciškaus mokykla   •   Šv. Mato gimnazija