• Alvitas šventė metinę šventę – Šv. Onos atlaidus

 • Kunigų paskyrimai

 • Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius

 • PAGRINDINĖ PAL. JURGIO MATULAIČIO MIC ATLAIDŲ DIENA

 • Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių stovykla

 • Pal. J. Matulaičio atlaidai jau įpusėjo

 • Šeimų stovykla Kryžiuose

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė Birštone

 • Vilkaviškio katedros konsekravimo dvidešimtmetis

 • Kunigų paskyrimai

 • PRASIDĖJO PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI

 • Šv. Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje

 • Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčios konsekracija (2018 06 30)

 • Primicijinės kun. Valdemaro Mačio šv. Mišios Kazlų Rūdoje

 • Kunigystės šventimai (2018 06 29)

 • Šventinės iškilmės Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijoje

 • Septyniasdešimt septintosios Budavonėje nukankintų kunigų metinės

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • Vilkaviškio vyskupijos asmens duomenu apsaugos ir tvarkymo taisyklės

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija