• Pal. ark. JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖS ŠV. ARK. MYKOLO BAZILIKOJE 2015 m. liepos 5–12 d. PROGRAMA

 • Garliavos Švč. Trejybės parapijos tikinčiųjų piligriminė kelionė

 • Vyskupijos Šeimos centras kviečia į stovyklą

 • „Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo“

 • Šv. Petro ir šv. Povilo atlaidai Kryžiuose

 • LJD lobio paieška baigta – lobis atrastas!

 • Alytaus miesto misijos

 • Alytaus miesto misijos: intro (Birželio 24 d.)

 • „Caritas“ kviečia prisijungti prie paramos akcijos Nepalo gyventojams

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • VILKAVIŠKIO VYSKUPO APSILANKYMŲ IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMO SĄRAŠAS 2015 M.

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai   •   Sutvirtinimo sakramento teikimo sąrašas 2015 m.

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Kauno šv. Pranciškaus mokykla   •   Šv. Mato gimnazija