• Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2018 12 11

 • Kviečia Jaunimo centras! Pasaulio jaunimo dienos | Marijampolė

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų advento rekolekcijos Liškiavoje

 • Kviečia kasmetinė CARITO akcija „Gerumas mus vienija“

 • LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS

 • Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos tikinčiųjų piligrimystės įspūdžiai

 • Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika

 • Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje

 • Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena

 • Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje

 • Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje

 • Šunskų bažnyčioje pristatytas vyskupo Vincento Borisevičiaus portretas

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalinosi advento idėjomis

 • Atstatytas Panemunės kryžius

 • Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus

 • Mokslinė-praktinė konferencija Vilkaviškio vyskupijos mokytojams

 • Kunigų piligrimystė į Seinus ir Vygrius

 • Iškilmingos padėkos šv. Mišios už popiežiaus Pranciškaus vizitą

 • Alvito šv. Onos parapijos įkūrimo 401 –osios metinės

 • Fundamentinės teologijos seminaras tikybos mokytojams Marijampolėje

 • Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus

 • Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas

 • Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą

 • Kybartų bendruomenė šventė bažnyčios jubiliejų ir atlaidus

 • Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje

 • Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • Vilkaviškio vyskupijos asmens duomenu apsaugos ir tvarkymo taisyklės

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija