• Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2016 10 11)

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Praeitis - šiandienai”

 • Mokytojo diena Šv. Mato gimnazijoje

 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena Lankeliškiuose: su padėkos malda ir sveikinimais

 • Tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Marijampolės bazilikoje

 • Šv. Mato diena Šv. Mato gimnazijoje

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2016 09 06)

 • Vyskupo Juozo Žemaičio MIC 90-mečio iškilmė

 • Krikštonių Kristaus Karaliaus parapija šventė Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidus

 • Kunigų paskyrimai

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje

 • Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija

 • Vilkaviškio katedros pamatų pašventinimo sukaktis

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija