• Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas „Gerumo žvaigžde“

 • Seminaras tikybos mokytojams „IKT panaudojimas matuojant mokinio mokymosi pažangą dorinio ugdymo pamokose“

 • Birželio 10 d. kviečiame į Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventę "Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai" Vilkaviškyje

 • Šilavoto davatkyno dešimtmečio iškilmių garbingas svečias – Apaštališkasis nuncijus

 • Iškilmė Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje

 • Vilkaviškio vyskupijos mokiniai žaisminga Futbolo švente paminėjo garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus

 • Gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje „Gyvybė - didžiausia vertybė“

 • SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IR VIZITACIJŲ SĄRAŠAS 2017 M.

 • VILKAVIŠKIO VYSKUPO RIMANTO NORVILOS VELYKINIS SVEIKINIMAS

 • LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

 • Didžiojo ketvirtadienio iškilmės Vilkaviškio vyskupijos katedroje

 • Vilkaviškio vyskupijos katechetikos ir parapijinės katechezės centro bendradarbiai Didžiąją savaitę pradėjo mokydamiesi

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai atliko gavėnios rekolekcijas

 • Sakraliosios muzikos valandos Vilkaviškio katedroje

 • Metodinių priemonių dirbtuvės Šakių dekanato tikybos mokytojams

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2017 03 07)

 • LIETUVIŲ PILIGRIMYSTĖ FATIMOJE 2017 m. spalio 19-22 dienomis

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija