• Zapyškio parapijos katalikiška vaikų stovykla

 • Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių stovykla

 • PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: krikščioniškų judėjimų ir bendruomenių diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Ligonių, slaugytojų ir medikų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Kunigų ir Pašvęstųjų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai: Socialinių darbuotojų ir savanorių diena

 • PRASIDĖJO JUBILIEJINIAI PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI

 • Kunigų paskyrimai

 • Kviečiame į stovyklą šeimoms liepos 6-9 d.

 • Šv. Mato gimnazijos pedagogai mokslo metus užbaigė posėdžiu Marijampolėje

 • Įvyko 1991 m. baigusių kunigų seminariją dvasininkų susitikimas

 • Devintinės Jūrės Dievo gailestingumo koplyčioje

 • Šakiuose vyko didelė šventė

 • Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • Diakonų šventimai

 • Dvasininkų paskyrimai

 • Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas „Gerumo žvaigžde“

 • SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IR VIZITACIJŲ SĄRAŠAS 2017 M.

 • LIETUVIŲ PILIGRIMYSTĖ FATIMOJE 2017 m. spalio 19-22 dienomis

 • »»» Visos naujienos

       
  © Vilkaviškio vyskupijos kurija, 2003
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
     
   
   

  Vyskupija šiandien   •   Vyskupijos globėjas   •   Iškilios asmenybės   •   Istorija   •   Įžymios vietos ir šventovės   •   Aukos ir parama

  Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

  Kurija   •   Pastoracinis centras   •   Bažnytinis teismas   •   Ekonomo tarnyba   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centras

  Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

  Vyrų   •   Moterų

  Vaikų ir jaunimo   •   Suaugusiųjų

  Seminarija   •   Krikščioniškosios kultūros centras   •   „Marijampolės Vaiko tėviškės namai“   •   Marijonų gimnazija   •   Šv. Benedikto gimnazija   •   Šv. Mato gimnazija