Kryžių šventovės fotoalbumas

Kryžių šventovės vaizdas nuo ežero pusės   Atlaidų dieną. Žmonių minia iki senosios koplyčios vietos   Kryžiai, paveikslai ir rožiniai senosios koplyčios vietoje
Kryžių šventovė   Atlaidų dieną   Vaizdas nuo senosios koplyčios vietos
         
Senosios koplyčios vieta ant ežero kranto   Senosios koplyčios vietoje. Rūpintojėlis   Kryžiai ir paveikslai senosios koplyčios vietoje

««« atgal