Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia

1699 m. Liškiavoje įsikūrė dominikonai ir 1704–1714 m. pastatė mūrinę švč. Trejybės bažnyčią, kuri sudaro vieningą kompleksą su vienuolynu. 1814 m. bažnyčia tapo parapijine. Tai vėlyvojo baroko šedevras. Bažnyčia yra graikiško kryžiaus plano, kupolinė, su dviem bokšteliais. Joje įrengti septyni puošnūs altoriai. Šventorius apmūrytas. Jame yra vietos meistro Igno Zdanavičiaus 1881–1884 m. pastatyta medinė varpinė.

Sovietmečiu vienuolyno patalpose kurį laiką veikė vidurinė mokykla. 1990 m. Liškiavos klebonu paskirto kun. Valiaus Zubavičiaus pastangomis bažnyčia ir vienuolyno pastatai atrestauruoti. Dalis pastatų perduota Viešajai įstaigai „Liškiavos kultūros centras“, kuri organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius. Paruošta liturginių rūbų ir bažnytinio meno kūrinių ekspozicija.

Plačiau žr. vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Liskevdom.htm

Šventovė ant Nemuno kranto   Bažnyčios ir vienuolyno pastatų ansamblis    
Bažnyčia nuo miestelio pusės. Priekyje – šv. Agotos skulptūra   Centrinis altorius   Paveikslas virš šv. Domininko altoriaus
     
  Vaizdas nuo Liškiavos piliakalnio   Bažnyčia ir vienuolynas nuo Nemuno pusės

««« atgal