Statistika

DUOMENYS 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Plotas: 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2 6 280 km2
Gyventojų: apie 342 000 apie 339 000 apie 329 000 apie 329 000 apie 329 000 apie 320 000
Katalikų: apie 334 000 apie 331 000 apie 303 000 apie 303 000 apie 303 000 apie 290 000
Parapijų: 106 106 106 104 104 104
Koplyčių: 23 24 25 25 25 25
Diecezinių kunigų iš viso: 122 120 122 122 120 115
Diecezinių kunigų, esančių už vyskupijos ribų: 7 7 7 7 7 5
Įšventinta diecezinių kunigų: 1 1 1
Kunigų vienuolių: 6 5 5 5 7 6
Seminaristų: 5 2 3 3 2 3
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 1 1 1 1 1 2
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 89 86 81 81 77 75
Pakrikštyta: 3 797 3 586 3 640 3 419 3 561 3 366
Paruošta Pirmajai Komunijai: 2 763 2 668 2 790 2 700 2 523 2 601
Sutvirtinta: 1 962 2 009 1 740 2 164 1 679 1 846
Sutuokta porų: 988 968 1 019 1 055 992 914
Suteiktas Ligonių Patepimas: 5 658 5 974 6 289 6 228 6 544 6 358
Palaidota: 4 905 4 947 4 857 5 008 4 815 4 847
Vilkaviškio vyskupijos kurijos duomenys

««« atgal