Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

.Ąžuolų Būda   •   .Bagotoji   •   .Gudeliai   •   .Igliauka   •   Kazlų Rūda   •   .Liubavas   •   .Liudvinavas   •   Marijampolės bazilika   •   -Mindaugai   •   .Nemirai   •   .Plutiškės   •   .Riečiai   •   .Sangrūda   •   +Sasnava   •   .Skardupiai   •   +Šunskai   •   .Višakio Rūda

Marijampolės Šv. arkang. Mykolo parapija


Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilika. Fotografija Silvijos Knezekytės

  Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilika
  J. Bendoriaus g. 1, 68309 Marijampolė
  El. p. mykolo.parapija@gmail.com
  Parapijos svetainė internete

  Raštinė ir klebonija
  J. Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė (marijonų vienuolyne)
  Tel. (343) 50938; faks. (343) 51760

  Koplyčia Lūginėje
  Lūginės k. 4, Šunskų sen., Marijampolės r.


Dvasininkai   •   Pamaldos ir atlaidai   •   Teritorija   •   Bendruomenė   •   Rekvizitai   •   Apie bažnyčią ir parapiją

DVASININKAI

Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilika. Fotografija Silvijos Knezekytės

Vyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MIC
1926 08 30*1949 09 25*1989 03 18*2002 02 10
Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė, tel. (343) 5 14 27

Klebonas – kun. teol. dr. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC
1974 01 24*2004 06 05*2006 03 20
Mob. 8 606 13448
El. p. sidlauskas.andrius@gmail.com

Vikaras – kun. Stasys PUIDOKAS MIC
1948 03 27*1978 05 28*2015 08 31

Vikaras – kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC
1948 04 24*1980 06 01*2003 09 08

Altaristas – kun. Jonas MALINAUSKAS MIC
1928 11 30*1974 04 09*2015 08 31

Rezidentas – kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS
1960 09 10*1989 05 28*2005 06 10
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas
Lauko g. 5, Šunskai, 69360 Marijampolės sav.
Mob. 8 686 92640
El. p. kestutis.zemaitis@gmail.com

Nuolatinis diakonas - Saulius ANDRIUŠKA
Marijampolės Marijonų gimnazijos direktorius

PAMALDOS IR ATLAIDAI

Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilika. Fotografija Silvijos Knezekytės

Šv. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais – 8, 9.30, 11, 12, 18 val.
 • Šiokiadieniais – 7.30, 8, 9, 18 val.
 • Šeštadieniais – 7.30, 9, 10, 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Gegužinės pamaldos sekmadieniais po sumos šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais po sumos šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.

Rožinio malda spalio mėn. sekmadieniais po sumos šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.

Atlaidai

Liturginis Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas – sausio 27 d.
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštuondienis – liepos 12 d. ir du sekmadieniai, kuriais pradedamas ir užbaigiamas pal. Jurgio beatifikacijos metinių minėjimas
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.
Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d.

PARAPIJOS TERITORIJA

„49-marijampoles-sv-arkangelo-mykolo-parapija“

Visos Marijampolės miesto gatvės, esančios į šiaurę ir vakarus nuo ribos; Gedimino gatvės kairė pusė (neporiniai numeriai); Vytauto gatvės dešinė pusė (poriniai numeriai); Karinių dalinių teritorija kairėje Vytauto gatvės pusėje; Prienų plento šiaurinė pusė iki Patašinės parapijos; Kalvarijos plento vakarinė pusė iki Liudvinavo parapijos, taip pat rytinėje plento pusėje esanti Kumelionių kaimo dalis.

Žiūrint nuo Prienų plento į šiaurę: Puskelnių kaimas, Katiliškių kaimas, Mokolų kaimas, Skaisčiūnų kaimas, Meškučių kaimas, Būdviečių kaimas, Baraginės kaimas.

Parapija ribojasi su Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su Liudvinavo, Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio, Patašinės, Sasnavos, Skardupių ir Šunskų parapijomis.

BENDRUOMENĖ

Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilika. Fotografija AKL
 • Liturginės grupės: ministrantai, adorantės; sumos, jaunimo ir grigališkas chorai;
 • Mokymo-katechezės grupės: vaikų ir suaugusių katechezės grupės, Alfa kursas;
 • Parapijos centrai: Caritas,
 • Draugijos, bendrijos ir grupės: Pal. J. Matulaičio draugija, Marijos legionas, Gyvasis rožančius, Pranciškonai pasauliečiai, Ateitininkai, Skautai, Valančiukai, Senjorų bendruomenė.
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Marijampolės Šv. Ark. Mykolo parapija
Juridinio asmens kodas 191293852
Adresas J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė
Bankas AB SEB Vilniaus bankas
A. s. LT287044060002080438

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Antanas Paduvietis – parapijiečių gerbiamas ir mylimas Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Bažnyčioje yra senas paveikslas, prie kurio žmonės meldžiasi, gauna gausių malonių.

««« atgal