Aleksoto dekanatas   •   Alytaus dekanatas   •   Lazdijų dekanatas   •   Marijampolės dekanatas   •   Prienų dekanatas   •   Šakių dekanatas   •   Vilkaviškio dekanatas   •   Parapijų sąrašas, Mišių laikas, atlaidai

.Alksninė   •   Alvitas   •   .Bartninkai   •   Gižai   •   .Gražiškiai   •   -Keturvalakiai   •   .Lankeliškiai   •   .Pajevonys   •   .Pilviškiai   •   .Vilkaviškis   •   .Virbalis   •   .Vištytis   •   .Žalioji

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija


  Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedra
  Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis

  Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
  Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis

  Raštinė ir klebonija
  Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
  Tel. (342) 53393
  Parapijos svetainė internete

  Parapijos namai
  1. Vytauto g. 83, 70139, Vilkaviškis

  2. Vysk. A. Karoso g. 2, 70140 Vilkaviškis
  Tel. (342) 53446
  (Šiuo metu namuose įsikūrusios Šv. Šeimos seserys)

  Caritas
  Gedimino g. 19, LT-70147 Vilkaviškis

  Antupių koplyčia
  Ramybės g. 3, Antupiai, Vilkaviškio r.

  Pūstapėdžių koplyčia
  Aguonų g. 1, Pūstapėdžiai, Vilkaviškio r.


Dvasininkai   •   Pamaldos ir atlaidai   •   Teritorija   •   Bendruomenė   •   Rekvizitai   •   Apie bažnyčią ir parapiją

DVASININKAI

Klebonas – dek. prel. kan. Vytautas GUSTAITIS
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
Tel. (342) 53393, mob. 8 686 87550

Vikaras – kun. Deividas BAUMILA
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
Tel. (342) 53393, mob. 8 675 58251
El. p. d.baumila@gmail.com

Rezidentas – g. kan. prof. teol. dr. Rimas SKINKAITIS
VDU Katalikų Teologijos Fakulteto dėstytojas
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
Tel. (342) 53393, mob. 8 611 26543
El. p. skinkaitis@yahoo.com

PAMALDOS IR ATLAIDAI

Šv. MIŠIOS katedroje:

 • Sekmadieniais – 9, 12, 18 val.
 • Šiokiadieniais – 8 ir 18 val.
 • Šeštadieniais – 9 ir 18 val.

Šv. MIŠIOS Šv. Kryžiaus bažnyčioje

 • Sekmadieniais – 13 val.

Šv. MIŠIOS Antupių ir Pūstapėdžių koplyčiose:

 • Kas antrą sekmadienį – 11 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais nuo 8.30 val. iki 18 val. šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – kasdien 17.40 val.

Birželinės pamaldos – kasdien po 18 val. šv. Mišių.

Rožinio malda – kiekvieną sekmadienį 11.20 val.; spalio mėnesį kasdien 17.30 val.

Kryžiaus kelias – gavėnios metu sekmadieniais po 9 val. šv. Mišių ir penktadieniais 17.20 val.

Rarotos pamaldos – advento metu sekmadieniais prie išstatyto Švč. Sakramento 8.20 val., šiokiadieniais 7.45 val., šeštadieniais 8.45 val.

Atlaidai

Švč. M. Marijos Apsilankymo - tituliniai gegužės 26 d. (keliama į paskutinį gegužės sekmadienį)
Vyskupijos globėjo šv. Antano – birželio 13 d.
Katedros konsekravimo – liepos 11 d. (keliama į pirmąjį liepos sekmadienį)
Antupių koplyčioje Šv. Jono Krikštytojo – birželio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Juozapo – kovo 19 d.

„101-vilkaviskio-svc-mergeles-marijos-apsilankymo-parapija“

PARAPIJOS TERITORIJA

Vilkaviškio miestas.

Gyvenvietės ir kaimai: Antupiai, Bačkiškiai, Baraučizna, Bardauskai, Baziliškiai, Beraginė, Bučiūnai, Degsniškiai, Didieji Būdežeriai, Didieji Šelviai, Dvarkeliai, Giedriai, Gobiškiai, Gudeliai, Karaliai, Kisiniškiai, Krūzmargis, Kumelbaliai, Lobiškiai, Lukšiškiai, Majoriškiai, Matuliškiai, Mažieji Būdežeriai, Mažieji Šelviai, Merkšiškiai, Navininkai, Ožkabaliai, Pagramdai, Paplabūdiškiai, Paramoniškiai, Pašiliai, Pavembriai, Pūstapėdžiai, Serdokai, Simanėliškiai, Skriaudupis, Steponai, Stirniškiai, Suvalkai, Užbaliai, Varpininkai, Vekeriotiškiai, Vilkiškiai, Viščiakaimis, Vižaidai, Vokiškėliai ir Znočkai.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo ribojasi su Alksnėnų, Alvito, Bartninkų, Didvyžių, Gižų, Keturvalakių, Lankeliškių ir Žaliosios parapijomis.

BENDRUOMENĖ

 • Liturginės grupės: Choras, vaikų chorulis, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai;
 • Mokymo-katechezė grupės: vaikų rengimo Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentui grupės, Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui;
 • Parapijos centrai: Caritas, Šeimos centras, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kolpingo šeima;
 • Maldos ir kitos grupės – „Marijos legionas“, Gyvojo Rožinio maldos grupė, 3 Anoniminių alkoholikų grupės, Viešpaties Jėzaus Atsimainymo maldos grupė.
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Juridinio asmens kodas 191298828
Adresas Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT13 4010 0401 0009 1538

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

««« atgal