Atsakymai

Klausiate:
 • Laba diena, norėjau paklausti, ar vaikinas, stojantis į kunigų seminariją, gali bendrauti su merginomis kaip su draugėmis? Ar jos galėtų atvažiuoti lankymo valandomis su juo susitikti? Ar būsimas kunigas gali naudotis mobiliuoju telefonu? Kas dar yra neleidžiama daryti būsimam kunigui?

 • Atsakome:
 • Seminarijoje klierikai ruošiasi kunigiškai tarnystei, kurioje save visiškai atiduotų Dievui ir žmonėms. Tiek seminarijos metais, tiek ir po šventimų jie puoselėja šį dvejopą bendravimą: su Dievu ir su įvairiais žmonėmis – vyrais ir moterimis, broliais kunigystėje, vienuoliais ir pasauliečiais, jaunais ir senais, inteligentais ir darbininkais, tikinčiais ir ieškančiais tikėjimo ar netikinčiais, sveikais ir neįgaliais.

  Gyvenimas seminarijoje turi savitą specifiką. Būsimi kunigai gilinasi į filosofijos ir teologijos studijas, meldžiasi kartu ir asmeniškai, nuo vakarinių pamaldų pradžios iki rytinių pabaigos užlaiko tylą. Mokslo metų pradžioje ir per Gavėnią dalyvauja trijų dienų rekolekcijose, jas taip pat praleisdami tyloje.

  Klierikas turi laikytis nustatytos dienotvarkės. Jis gali priimti įvairius lankytojus, naudotis mobiliu telefonu, tačiau ne rekolekcijų, tylos, pamaldų, paskaitų, asmeninėms studijoms skirtu laiku. Be abejo, kartais dėl pakankamai rimtų priežasčių įmanomos įvairios išimtys.

  Ši tvarka reguliuoja ir klierikų bendravimą su merginomis. Pastaruoju atveju svarbu prisiminti ir tai, kad kunigai įsipareigoja laikytis celibato, tai yra – gyventi nevedę, nepadalyta širdimi pasišventę Viešpačiui bei visiškai atsidavę Jam ir visiems žmonėms, kuriems tarnauti bus pašaukti. Tokiam gyvenimo būdui reikia nuoširdžiai ruoštis per visą seminarijos laiką, taip pat ir atostogų metu. Ir klierikai, ir su jais bendraujančios merginos turi gerbti vieni kitų pašaukimą bei padėti jį puoselėti.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal