Atsakymai

Klausiate:
 • Girdėjau, kad yra keturios Rožinio dalys. Norėčiau sužinoti naujosios pavadinimą ir paslaptis. Ačiū.

 • Atsakome:
 • Tai antroji dalis – Šviesos slėpiniai:

   1. Krikštas Jordane
   2. Apsireiškimas Kanos vestuvėse
   3. Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti
   4. Atsimainymas
   5. Eucharistijos įsteigimas

  Popiežius Jonas Paulius II apaštališkuoju laišku apie šventąjį Rožinį „Rosarium Virginis Mariae“ laikotarpį nuo 2002 m. spalio iki 2003 m. spalio paskelbė Rožinio metais. Šiame laiške ir buvo pasiūlyta tarp Džiaugsmo ir Kančios slėpinių įterpti dar vieną dalį – Šviesos slėpinius, kurie maldininko dėmesį atkreipia į keletą itin svarbių Jėzaus viešojo gyvenimo momentų (RVM 19).

  Įgyvendindama apaštališkąjį laišką „Rosarium Virginis Mariae“, Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginė komisija 2002 m. spalio 23–25 d. patvirtino Rožinio maldos pakeitimus. Rožinio dalis nutarta vadinti daiktavardine forma – Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės – o anksčiau naudotą žodį „paslaptis“ pakeisti žodžiu „slėpinys“, kad kalbine prasme būtų tiksliau išreikštas teologinis skirtumas tarp lotynų kalbos žodžių „secretum“ ir „mysterium“ (žr. LVK sekretoriato informacinį pranešimą).

  Džiaugsmo slėpinius siūloma kalbėti pirmadieniais ir šeštadieniais, Šviesos – ketvirtadieniais, Kančios – antradieniais ir penktadieniais, Garbės – trečiadieniais ir sekmadieniais (RVM 38).

  Apaštališkąjį laišką „Rosarium Virginis Mariae“ galima rasti internete, Katalikų Bažnyčios Lietuvoje svetainėje arba „Bažnyčios žinių“ 2002 m. 20-ame numeryje.

  2003 m. „Katalikų pasaulio“ leidykla išleido kun. Mindaugo Puidoko parengtą knygelę „Šventojo Rožinio pamaldos“, kurioje pateikiama keletas atnaujinto Rožinio slėpinių apmąstymo būdų.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal