Atsakymai

Klausiate:
  • Garbė Jėzui Kristui, norėčiau paklausti, koks buvo trečio arkangelo vardas, be Gabrieliaus ir Mykolo. Gal galėtumėte šiek tiek aprašyti arkangelą Gabrielių. Ačiū.

  • Atsakome:
  • Trečiasis arkangelas, kurį Bažnyčia pagerbia rugsėjo 29 d. kartu su Mykolu (Michaeliu) ir Gabrieliu, yra Rafaelis (Rapolas). Šventajame Rašte jis minimas Tobito knygoje, ypač 12 skyriuje. Rafaelis yra medikų, piligrimų globėjas. Jo vardas reiškia „Dievas gydo“.

    Arkangelas Gabrielius („Dievo stiprybė“) Šventajame Rašte paaiškina Danieliaus regėjimo prasmę (Dan 8, 16–26; 9, 21–27), Zacharijui apreiškia būsimą Jėzaus pirmtako Jono Krikštytojo gimimą (Lk 1, 11–20). Ypatingai kilni jam patikėta misija – apreiškimas Marijai apie Dievo Sūnaus įsikūnijimą (Lk 1, 26–38). Arkangelas Gabrielius yra komunikacijos darbuotojų globėjas.

    Arkangelas Mykolas („Kas kaip Dievas?“) Biblijos Apreiškimo Jonui knygoje vadovauja pergalingai gerųjų angelų kovai prieš „didįjį slibiną, senąją gyvatę, vadinamą Velniu ir Šėtonu“ bei jo angelus (Apr 12, 7–9). Bažnyčia pasitiki šio arkangelo pagalba iki pasaulio pabaigos besitęsiančioje kovoje prieš blogio jėgas, veikiančias žmonijoje.


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal