Atsakymai

Klausiate:
 • Gerbiamieji, internete perskaičiau apie Kryžių koplyčią. Norėčiau daugiau sužinoti apie minimą Barūnų Dievo Motinos paveikslą ir jo kopiją. Kur yra originalas? Pagarbiai, Dalia.

 • Atsakome:
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas yra pavadintas pagal Ašmenos apskrityje, dabartinėje Baltarusijoje esančią vietovę, kurioje 1691–1692 m. buvo pradėta statyti bažnyčia su bazilijonų vienuolynu. Šį stebuklingąjį Švč. Mergelės Marijos paveikslą bazilijonai turėjo jau anksčiau: kaip ypač gelbstintis nuo maro, jis pradėtas minėti apytikriai nuo 1655 m. Pastačius bažnyčią, paveikslas buvo perkeltas į ją. Vėliau paveikslas atiteko Vyžanskių šeimai, XVIII a. pradžioje – Chelmo vyskupui Porfirijui Vyžanskiui, o bazilijonams buvo padaryta jo kopija, kuri po to kartu su vienuolynu kurį laiką priklausė stačiatikiams. 1919 m. bažnyčia ir ši kopija buvo grąžinti katalikams. Originalas su Dievo Motinos ir Vaikelio atvaizdams iš gausių aukų padarytomis karūnomis bei aptaisais yra dingęs.

  Kadangi Barūnų paveikslas garsėjo stebuklais, plačiai plito įvairiu metu darytos jo kopijos ir raižiniai, nors jie tarp savęs yra labai skirtingi. Kai kurie rašytiniai šaltiniai teigia šį paveikslą buvus bizantinės tapybos su graikišku užrašu, o vėliau jis esą buvęs pertapytas pagal Vakarų krikščioniškąją tradiciją.

  Viena iš Barūnų Dievo Motinos paveikslo kopijų yra saugoma ir Metelių parapijos bažnyčioje. Tai nežinomo autoriaus kūrinys, 20 x 16,5 cm dydžio, tapytas apie 1702 m., aliejumi ant varinės plokštelės, kuri prikalta prie medinės lentelės ir pritvirtinta prie drobe aptrauktos kitos lentelės, paskui įrėminta ir įstiklinta. Šio atvaizdo istoriją pirmą kartą 1816 m. užrašė kun. Ignas Žibanavičius – tuometinis Metelių klebonas. Pasakojama, jog karo su švedais metu lauko etmonas Mykolas Servacas Višnioveckis su kariuomene stovėjęs netoli Barūnų ir eidavęs melstis prie tenykštėje bažnyčioje buvusio stebuklais pagarsėjusio Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Jis užsakęs padaryti kopiją, kurią vėliau vežiojęs po stovyklas, ir prie jos būdavę laikomos pamaldos (pasak kitos versijos, Mykolui Servacui Višnioveckiui buvęs atiduotas originalas). Kopijos atsiradimas dabartinėje vietoje trumpai pristatytas šios internetinės svetainės skiltyje „Kryžių koplyčia Metelių parapijoje“.

  Metelių bažnyčioje saugomame paveiksle Švč. Mergelė Marija pavaizduota visu ūgiu, sėdinti ir laikanti ant kelių Vaikelį Jėzų, apkabinusi Jį kairiąja ranka. Abu yra su karališkomis karūnomis. Šį atvaizdą lyginant su Barūnų Dievo Motinos paveikslo nuotrauka, matyti keletas esminių skirtumų: pastarajame Dievo Motina pavaizduota iki kelių, Ji ir Vaikelis neturi karūnų. Paveikslus sieja tik patys bendriausi kompozicijos ir tapybos bruožai. Sprendžiant iš nuotraukos, Barūnų paveikslą tapė pagal Vakarų krikščioniškąją ikonografinę tradiciją dirbęs ne itin profesionalus dailininkas, o Meteliuose saugomą atvaizdą – vietinis pasimokęs meistras, gal net mėgėjas dailininkas, sukūręs savitą, meninės išraiškos naivumu ir nuoširdumu pasižymintį paveikslą.

  Tikinčiųjų pagarba Švč. Dievo Motinai, lydinti šį atvaizdą, suteikia jam vertę, nesutelpančią vien į menotyros kategorijas...

  Pagal Dalia RAMONIENĖ, „Paveikslas ‚Barūnų Švč. Mergelė Marija‘ (Trijų Kryžių Švč. Mergelė Marija)“ // Skirmantė SMILINGYTĖ–ŽEIMIENĖ (sudarytoja), Lietuvos sakralinės dailės katalogas. I tomas: Vilkaviškio vyskupija III knyga: Lazdijų dekanatas, Kultūros ir meno institutas, Vilnius 1998, 283–287


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal