Atsakymai

Klausiate:
  • Garbė Jėzui Kristui, pastebėjau, kad daug kas klausinėja apie vardų šventumą, o jūs labai išsamiai apie juos atsakote. Ar nebūtų geriau patalpinti visą šventų vardų sąrašą su vardadieniais ir jų aprašymais?

  • Atsakome:
  • Atsakymuose į ankstesnius klausimus yra patalpintos nuorodos į kai kurias internetines svetaines įvairiomis kalbomis su šventųjų vardų sąrašais bei jų gyvenimo aprašymais, o taip pat „Liturginiame maldyne“ esanti „Abėcėlinė šventųjų vardų rodyklė“ su vardinių datomis. Klausimai apie kai kurių konkrečių vardų šventumą su trumpais atsakymais į juos yra apjungti į vieną bendrą klausimą „Ar vardas N. yra šventas?“

    Šis „Klausimų ir atsakymų“ skyrelis mielai patalpintų nuorodą į lietuvišką Visų Šventųjų svetainę internete, jei atsirastų entuziastų, pasiryžusių lietuvių kalba sudaryti išsamų ir kokybišką visų žinomų palaimintųjų ir šventųjų sąrašą, apimantį daugiau nei 10 000 asmenų, kartu su jų gyvenimo aprašymais:-)


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal