Atsakymai

Klausiate:
  • Sveiki, norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę apie kunigą karjeristą? Tai blogai? Kokią prasmę turi Bažnyčios hierarchiniai santykiai? Ačiū.

  • Atsakome:
  • Evangelija ne tik kunigą, bet ir kiekvieną krikščionį skatina tobulėti ir leisti į apyvartą Dievo jam patikėtus talentus (Mt 25, 14–30). Šis Viešpaties ir artimo meilės įkvėptas bei palaikomas augimas skiriasi nuo karjerizmo, kai pasisekimo veikloje siekiama dėl savanaudiškų tikslų, nepaisant visuomenės interesų. Pastarasis yra nesuderinamas su Evangelijos mintimi.

    Bažnyčioje visi lygūs savo kilnumu, nes per Krikštą yra tapę Dievo vaikais ir Kristaus kūno nariais. Hierarchinė jos struktūra, išreiškianti skirtingas atskirų narių funkcijas, kyla iš paties Jėzaus Kristaus, kuris apaštalus ir jų įpėdinius įpareigojo Jo vardu ir galia mokyti, pašventinti bei valdyti Dievo tautą. Tai reiškia, kad šią misiją reikia vykdyti su tokiu pačiu nusistatymu, kaip Jėzaus, kuris „atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mt 20, 28). Jėzus aiškiai perspėjo, kad valdžia Bažnyčioje turi būti ne engimo, priespaudos, bet meilės ir tarnystės įrankis: „Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas“ (Lk 22, 26).


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal