Atsakymai

Klausiate:
 • Laba diena, ruošiuosi tapti kunigu, todėl norėčiau daugiau sužinoti apie kunigų gyvenimą, pareigas, jų kasdieninę veiklą ir pan. Iš anksto dėkoju.

 • Atsakome:
 • Gavusieji kunigystės šventimus, tikintiesiems tarnauja mokydami, vadovaudami Dievo garbinimo apeigoms ir sielovadai. Šiai įvairiapusei tarnystei ruošiamasi per ugdymo metus seminarijoje. Taip pat ir vėliau kunigo lavinimasis nuolat tęsiasi.

  Kaip ir kiekvienam krikščioniui, taip ir kunigui yra labai svarbu nuoširdus asmeninis bendravimas su Dievu – maldos gyvenimas. Natūralu, kad tikintieji kunigo asmenyje ieško to, kuris galėtų juos palydėti kelyje į gilesnį ryšį su Dievu, patarti įvairiais dvasinio gyvenimo klausimais. Kalbėjimas apie Dievą yra gyvas, kai jį nuolat maitina kalbėjimas su Dievu. Tad nenuostabu, kad dalis kunigo laiko yra skirta maldai, kuri pradeda, palydi ir užbaigia visus kitus jo darbus. Specifinė kunigo malda yra kasdien kalbamas brevijorius arba Liturginės valandos: Aušrinė, Rytmetinė, Dieninė, Vakarinė ir Naktinė. Šiai maldai įsipareigojama, priimant pirmąjį kunigystės šventimų laipsnį – diakonatą. Jos pagrindą sudaro įvairūs Šventojo Rašto tekstai.

  Kunigas siekia, kad jam patikėtos bendruomenės nariai, skirtingi savo amžiumi, išsilavinimu, užsiėmimais, būtų tarsi viena šeima, jungiama vieno tikėjimo, kartu švenčianti Dievo meilę kiekvieno sekmadienio Eucharistijoje, gyvai liudijanti ją savo aplinkoje artimo meilės darbais. Kunigai darbuojasi ne tik parapijų bendruomenėse, bet ir atlieka kapelionų pareigas bendrojo lavinimo ar aukštosiose mokyklose, kariuomenėje, ligoninėse, kalėjimuose.

  Kunigo pašaukimo dalis – padėti žmonėms patirti, koks turtingas, gyvas ir šiandien reikšmingas yra Šventasis Raštas, kokį naują gyvenimą padovanoja Krikštas, kokie Dievo meilės turtai slypi Eucharistijoje, kokia Šventosios Dvasios jėga praturtina Sutvirtinimas, kaip gyja sužeistos širdys, atsiveriančios Viešpaties gailestingumui Sutaikinimo sakramente, kaip išaukština ir pašventina sutuoktinių meilę Santuokos sakramentas, kokį sustiprinimą ir paguodą sergančiam atneša Ligonių patepimo sakramentas. Kunigas patarnauja tikintiesiems, bendraudamas su atskirais žmonėmis ir jų grupėmis, padėdamas pasiruošti sakramentams bei juos teikdamas.

  Visam tam būtina Dievo pagalba, kurios Jis niekada neatsako. Reikia maldos ir studijų, meilės ir pasitikėjimo, pasišventimo ir uolumo, ištvermės ir ištikimybės. Mylėdamas Dievą už viską labiau ir dėl Jo pasišvęsdamas tarnauti žmonėms, kunigas šioje tarnystėje atranda daug džiaugsmo.

  Dvasininko gyvenimą iš arčiau pažinti labiausiai padėtų bendravimas su geru kunigu. Galvojant apie seminariją ar bendrai apie gilesnį dvasinį gyvenimą, būtų labai naudinga susirasti gerą dvasios tėvą, kuris palydėtų tikėjimo kelionėje, padėtų atpažinti savąjį pašaukimą ir jame sutvirtėti.

  Norintys susipažinti su įvairių kunigystės aspektų pristatymu Bažnyčios dokumentuose, gali paskaityti popiežiaus Jono Pauliaus II posinodinį apaštališkąjį paraginimą Pastores dabo vobis, Dvasininkijos kongregacijos Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovą, Katalikų Bažnyčios Katekizmą 1536–1600.

  Vilkaviškio vyskupijos kandidatams į kunigų seminariją informacija ir reikalingos nuorodos pateikiamos šios svetainės puslapyje „Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarija“.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal