Atsakymai

Klausiate:
 • Gal galėtumėte paaiškinti sąvoką mirtina nuodėmė? Ar tai reiškia, kad ne visos nuodėmės yra atleidžiamos? Labai pasimečiau, Šventajame Rašte perskaičiusi tokią sąvoką. Iš anksto dėkoju už atsakymą.

 • Atsakome:
 • Naujajame Testamente apaštalas Jonas mini „nuodėmę iki mirčiai“, ja nusidedančius netgi atskirdamas nuo bendruomenės maldų (1 Jn 5, 16–17). Panašiai griežtai skamba ir Evangelijos perspėjimas, kad „kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus atleistas“ (Mt 12, 31).

  Remdamasi bendru viso Šventojo Rašto kontekstu Bažnyčia moko, kad šie žodžiai smerkia užsispyrimą, kai sąmoningai neatgailaujant atmetamas begalinis Dievo gailestingumas, tuo būdu išsižadant nuodėmių atleidimo ir Šventosios Dvasios dovanojamo išganymo. Jei toks širdies užkietėjimas sunkioje nuodėmėje – kuri įvyksta tada, kai nusikalstama svarbiame dalyke, visiškai sąmoningai ir laisvai – tęsiasi iki mirties, jis nuveda į amžiną pražūtį (KBK 1857. 1864).

  Per deramai priimtą Atgailos sakramentą atleidžiamos visos nuodėmės.

  Katalikų Bažnyčios Katekizme apie nuodėmę plačiau galima pasiskaityti 1846–1876, o apie Atgailos sakramentą – 1422–1498 numeriuose.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal