Atsakymai

Klausiate:
  • Garbė Jėzui Kristui. Noriu paklausti, kada paskirsite į Seirijų parapiją naują kleboną, nes parapijos dvasinė kryptis nėra aiški, ir žmonės „tarsi avys be piemens“? Iš anksto dėkoju. Sudie. Dievo palaimos Jūsų ganytojiškoje tarnystėje. Sigitas, Seirijų parapijos parapijietis.

  • Atsakome:
  • Seirijų parapijos klebonui kun. Vytautui Juozui Insodai laikinai išvykus į Italiją, jos aptarnavimą su aplinkinių parapijų kunigų pagalba organizuoti pavesta Liškiavos parapijos klebonui g. kan. Valiui Zubavičiui.

    Apgailestaudami dėl šios susidariusios sunkesnės padėties, prašytume naudotis kaimyninių kunigų pagal galimybes teikiamais patarnavimais ir kartu su visos vyskupijos tikinčiaisiais melstis už naujus brandžius pašaukimus į kunigystę, kad parapijoms netrūktų uolių dvasininkų pagal Jėzaus – Gerojo Ganytojo – pavyzdį. Kita vertus, džiugu, kad parapijiečiams rūpi jų bendruomenės sielovados aktualijos. Sugrįžus parapijos klebonui, siūlytume kartu su juo aptarti esamą padėtį, iškilusius sunkumus ir neaiškumus bei ateities planus.


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal