Atsakymai

Klausiate:
 • Galvoju apie vedybas. Girdėjau, jog norint priimti Santuokos sakramentą, būtina išklausyti kursą būsimiems sutuoktiniams. Gal galite plačiau paaiškinti, kur reikėtų kreiptis, kiek laiko tie kursai tęsiasi? Ar registruojant santuoką bažnyčioje vis dar būtinas santuokos registravimas civilinės metrikacijos biure?

 • Atsakome:
 • Konkrečią informaciją apie pasirengimo Santuokos sakramentui kursų trukmę, laiką ir vietą pateikia parapijos klebonas. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, valstybė pripažįsta bažnyčioje sudarytą santuoką, tačiau reikalauja, kad ji būtų įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.

  Likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki vestuvių, užsiregistruojama toje parapijoje, kurioje planuojama priimti Santuokos sakramentą. Tai turėtų būti sužadėtinių arba vieno iš jų parapija. Esant svarbiai priežasčiai, galima tuoktis ir kitoje parapijoje, tačiau tokiu atveju tos parapijos klebonui būtina pristatyti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką pritarimą. Šiuo pritarimu klebonai paliudija ir savo parapijiečių laisvą stovį: t. y., kad jie nėra saistomi anksčiau sudarytos bažnytinės santuokos ryšio. Be to, reikia pateikti Krikšto liudijimą iš savo Krikšto parapijos (jei Krikštas priimtas kitur). Apie sudarytą santuoką yra pranešama Krikšto vietos klebonui, kuris tai pažymi Krikštų knygoje. Ši Bažnyčios praktika Lietuvoje atnaujinta po sovietmečio. Jos dėka ir pas mus po kiek laiko Krikšto vietos klebonas galės patikimai paliudyti ir asmens laisvą stovį.

  Užsiregistravimo metu susitariama dėl santuokos datos, pradedama pildyti konfidenciali „Priešsantuokinės apklausos anketa“. Tuo būdu išsiaiškinama, ar nėra kliūčių katalikiškai santuokai, nusprendžiama, kokio reikia papildomo katechetinio ar sakramentinio pasirengimo (Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo), nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti iki santuokos, paaiškinama priešsantuokinių kursų lankymo tvarka. Šie kursai paprastai organizuojami dekanatų centruose. Jų trukmė, paskaitų skaičius ir laikas yra įvairūs.

  Anketa baigiama pildyti po to, kai sužadėtiniai išklauso pasirengimo Santuokos sakramentui kursus. Ji paliudija, kad sužadėtiniai supranta ir priima esminius katalikiškos santuokos reikalavimus.

  Jei santuoka sudaroma tik bažnyčioje, sutuoktiniai paprašo kunigą išrašyti jiems Teisingumo ministerijos nustatytos formos pranešimą, kurį patys per 10 dienų turi pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai. Šį pranešimą pristačius vėliau, valstybė santuokos sudarymo data laiko dieną, kurioje santuoka buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje (žr. LR Civilinis kodeksas: 3.24 Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, 3.304 Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita).


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal