Atsakymai

Klausiate:
 • Kur galima būtų pasiskaityti apie septynias didžiąsias nuodėmes? Kur jos yra įtvirtintos? Ar Biblijoje yra užuominų apie jas? Ačiū.

 • Atsakome:
 • Sekdama šv. Jonu Kasijonu (apie 360 – apie 435) ir šv. Grigaliumi Didžiuoju (apie 540–604), krikščioniškoji tradicija išskiria septynias pavojingiausias arba didžiąsias nuodėmes, ydas: puikybė, gobšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesaikingumas valgant ir geriant, tingumas arba visiškas abejingumas. Šios nuodėmės vadinamos didžiosiomis, nes iš jų kyla kitos nuodėmės (plg. KBK 1866).

  Kitaip tariant, šios ydos vadinamos didžiosiomis ne todėl, kad kiekvienas jų pasireiškimas visada būtų sunki nuodėmė, bet pabrėžiant, kad prasižengimai šiose srityse lengvai gali nuvesti į didelį blogį, įklampinti į kitas nuodėmes, taip pat ir sunkias. Nesunku suprasti, kokius skaudžius padarinius atneša nevaldomas pyktis, pavydas, nors pradžioje viskas būtų prasidėję nuo palyginus menkos kibirkšties. Šia tema iškalbingu pavyzdžiu galėtų pasitarnauti ir Senojo Testamento pasakojimas apie tai, kaip nesuvaldytas karaliaus Dovydo žvilgsnis atvedė jį prie svetimavimo ir sąmoningai suplanuotos nekalto žmogaus žūties (2 Sam 11).

  Šventasis Raštas šių septynių nuodėmių neišvardija kurioje nors vienoje vietoje, tačiau jas nesunku rasti tarp įvairių smerkiamų blogybių, kartais netgi pateikiamų tam tikrais ydų sąrašais (pavyzdžiui, Ef 5, 3–5; Gal 5, 19–21; Kol 3, 5. 8 ir t. t.).

  Apie septynių pavojingiausių ydų galimą poveikį žmogui bei konkrečias priemones joms nugalėti rašoma 2005 metais lietuvių kalba išleistoje katalikų bendruomenės „Avinėlio užtarėjai“ įsteigėjos ir vadovės Motinėlės Nadinos Brown knygoje (MOTINĖLĖ NADINA, Pasinerk septynis kartus. Kontempliatyvus žvilgsnis į septynias didžiąsias nuodėmes, Naujasis lankas, Kaunas 2005).


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal