Atsakymai

Klausiate:
 • Ar normalu, kad klebonas lyg ir gudraudamas paskelbė, jog tie, kurie nepageidauja kalėdojimo metu jį priimti į savo namus, apie tai pareikštų gatvės seniūnui? Įdomu, ar gali toks drąsus atsirasti, nes per pamokslą Mišių metu vėliau gali būti minimos pavardės tų, kurie, anot klebono, neįsileido į namus kalėdojant?

 • Atsakome:
 • Kalėdojimas yra oficialus parapijiečių aplankymas, kurį kartą metuose atlieka klebonas ar kiti parapijoje dirbantys kunigai. Jo tikslas yra palaiminti tikinčiųjų namus, susipažinti su jų aktualijomis, geranoriškai aptarti rūpimus tikėjimo ugdymo bei liudijimo, sakramentų praktikavimo klausimus. Tai proga kunigams ir parapijiečiams geriau vieniems kitus pažinti, sustiprinti tarpusavio ryšius.

  Organizuoti kalėdojimą paprastai padeda aktyvesni tikintieji, kurie paklausia, kas iš jų gatvės, daugiabučio namo ar pan. gyventojų priims parapijiečius lankantį kunigą, informuoja juos apie numatytą kalėdojimo laiką. Jei tuo metu nepatogu priimti kalėdojantį kunigą, galima susitarti, kad jis kitu laiku apsilankytų namuose. Finansinio pobūdžio sunkumai neturėtų būti kliūtimi šiam priėmimui, nes prie parapijos išlaikymo tikintieji pagal galimybes prisideda jiems patogiu būdu ir laiku.

  Jei dėl kokių nors priežasčių būtų ilgesnį laiką nepatogu į savo namus priimti kunigą, galima tiesiogiai su juo pačiu apie tai pasikalbėti arba paprašyti kitų artimų, patikimų žmonių patarimo, pagalbos. Sunku pramatyti visus įmanomus atvejus ir pateikti bendrą visiems jiems tinkamą sprendimą, tačiau su geranoriškumu visada galima rasti išeitį.

  Tokiu būdu neliktų pagrindo baimintis, kad negalėjimas priimti kunigą į savo namus būtų klaidingai suprastas kaip nepriklausymas šiai tikėjimo bendruomenei. Panašu, kad būtent nerimas dėl tokio nesusipratimo galimybės ir atsispindi antroje klausimo dalyje.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal