Atsakymai

Klausiate:
 • Norėjau sužinoti, ar sekmadienį (jeigu žmogų reikia laidoti) jis bus nešamas į bažnyčią, ar už velionį bus aukojamos tik šv. Mišios, o į bažnyčią jis nebus nešamas. AČIŪ. Jolita

 • Atsakome:
 • 2004 m. lietuvių kalba išleistose „Laidotuvių apeigose“, parengtose pagal „Ordo Exsequiarum“ 1969 m. pavyzdinį leidinį, Lietuvos Vyskupų Konferencija nurodo, kad karstas į bažnyčią neįnešamas „nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro iki Pirmosios Velykų dienos vakaro bei Kalėdų pirmąją dieną“ (n. 22, c). Mirusiojo atlydėjimas į bažnyčią yra vieno iš katalikiško palaidojimo būdų dalis, tačiau šis būdas nėra vienintelis.

  1982 m. lietuviškai išleistas „Gedulinis mišiolas“ nurodo, kad laidotuvių Mišių negalima laikyti privalomų švęsti iškilmių dienomis (pvz., per Kalėdas), Didįjį ketvirtadienį ir visą Didįjį Velykų Tridienį, Advento, Gavėnios bei Velykų laiko sekmadieniais („Bendrosios taisyklės“, A/2). Šiomis dienomis už laidojamąjį aukojamos tos iškilmės ar sekmadienio Mišios. Eiliniais sekmadieniais gedulinės Mišios leidžiamos tik su sąlyga, kad nustatytu laiku bus ir šventadienio Mišios, kurių negalima pakeisti laidotuvių Mišiomis.

  Kai kada – ypač didesniuose miestuose – yra patogiau dalyvauti Mišiose už mirusįjį, nenešant jo į bažnyčią.

  Taigi, velionio atlydėjimas sekmadienį į maldos namus priklauso nuo įvairių aplinkybių. Nors šis paprotys yra gražus ir palaikytinas, tačiau nereikėtų manyti, kad mirusiajam bus padaryta žala ar parodyta nepagarba, jei už jį bus „tik Mišios“ paaukotos arba jos bus negedulinės. Kiekvienų Mišių metu visi kartu vienijamės su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, gyviesiems ir mirusiems teikiančiu neišsakomus dieviškos malonės turtus.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal