Atsakymai

Klausiate:
  • Garbė Jėzui Kristui. Man iki bažnyčios yra 5 km. Važinėju el. lauko vežimėliu, tačiau žiemą yra šalta, tad į bažnyčią nevažiuoju. Ar galiu laukti pavasario, ar reikia kviestis kunigą į namus išpažinčiai ir komunijai? Dėl tam tikrų priežasčių, nuvežti manęs negalima. Mišias išklausau per radiją.

  • Atsakome:
  • Kai liga ar sunkios oro sąlygos sukliudo nuvykti į sekmadienio Mišias, labai gražu pasinaudoti galimybe radijo transliacijos dėka jungtis su besimeldžiančia Bažnyčia, išklausyti Dievo žodį, pamokslą.

    Velykinės išpažinties ir komunijos laikas tęsiasi nuo Gavėnios pradžios iki Sekminių, o Lietuvoje jis pratęstas iki šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės – birželio 29 d. Taigi, savo kaip kataliko pareigą galima atlikti, sulaukus šiltesnio meto ir nuvykus į bažnyčią. Kita vertus, galima paprašyti kunigo, kad aplankytų prieš Velykų šventes, kai iki jų orai nespėja pakankamai atšilti, ar netgi susitarti, kad ir per visą žiemą, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, atvyktų į namus su Švč. Sakramentu.

    Rūpestis ligoniais yra svarbi parapijos sielovados dalis, o ligonių malda už parapiją bei šia intencija paaukoti jų vargai ir sunkumai vienam Viešpačiui žinomu būdu vaisingai prisideda prie visos bendruomenės tikinčiųjų veiklos.


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal