Atsakymai

Klausiate:
 • Garbė Jėzui Kristui. Ruošiamės tuoktis. Abu esam krikštyti, o aš taip pat esu priėjusi Pirmos Komunijos ir priėmusi Sutvirtinimo sakramentą. Gyvename ir dirbame Vilniuje, tačiau tuoksimės Kaune arba Kauno rajone, nes ten gyvena mūsų tėvai ir kiti artimieji. Mano klausimai būtų tokie: Ar būtinas Komunijos sakramento priėmimas santuokai sudaryti? Kokia yra procedūra suaugusiam žmogui priimti Pirmą Komuniją ir kaip būtų galima išspręsti tą situaciją, kad negalime lankyti pasiruošimo Komunijai ar priešsantuokinių kursų Kaune. O gal tai organizuojama savaitgaliais? Galbūt būtų galima kursus lankyti Vilniuje ir Pirmos Komunijos prieiti pas kitos parapijos kunigą? Ar sava parapija laikoma tik ta parapija, kuri priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, ar tai galėtų būti ir tėvų parapija? Ar man bus būtina iki vestuvių deklaruoti gyvenamąją vietą, norint gauti leidimą tuoktis tėvų parapijoje, jei iki šiol to nesu padariusi? Iš anksto labai dėkojam. Dalia

 • Atsakome:
 • Kanonų teisės kodeksas labai rekomenduoja, kad sužadėtiniai prieš santuoką priimtų Atgailos sakramentą ir šv. Komuniją. Nesutvirtintieji turėtų priimti ir Sutvirtinimo sakramentą, jeigu tai nesudaro didelio nepatogumo (kan. 1065).

  Pirmajai komunijai pasiruošti ir ją priimti nebūtina toje pačioje parapijoje, kurioje bus švenčiamas Santuokos sakramentas: tai galima padaryti gyvenamos vietos parapijoje. Su jos klebonu suderinamas ir aptariamas pasirengimo būdas.

  Sužadėtinių ruošimo santuokai kursus taip pat galima lankyti ten, kur patogiau: konkrečiai minimu atveju – Vilniuje (žr. Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras).

  Sava yra laikoma ta parapija, kurioje asmuo turi laikiną ar pastovią gyvenamą vietą. Pagal Kanonų teisės kodeksą, ten, kur planuojama gyventi ar faktiškai pragyvenama tris mėnesius, įgyjama laikina gyvenama vieta, o jeigu planuojama joje įsikurti nuolatinai arba faktiškai išbūnama penkerius metus - įgyjama pastovi gyvenama vieta (kan. 102 § 1–2).

  Gyvenamos vietos deklaravimą normuoja atitinkamas Lietuvos Respublikos įstatymas. Tokio deklaravimo pažymą nėra būtina pristatyti savo parapijos klebonui, norint gauti jo sutikimą santuokai kitoje parapijoje.

  Apie pasirengimą bažnytinei santuokai ir jos įregistravimą taip pat kalbama atsakyme į Povilo klausimą (2004 02 15).


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal