Atsakymai

Klausiate:
  • Laba diena, įdomu, ar galima tuoktis bažnyčioje su žmogumi, kuriam neduodamas išrišimas už nuodėmes?

  • Atsakome:
  • Katalikų Bažnyčios Katekizmas pabrėžia, kad „būsimiems sutuoktiniams dera savo santuokai pasirengti Atgailos sakramentu“ (KBK 1622).

    Klausimas nenurodo priežasties, kodėl neduodamas išrišimas. Kunigas negali suteikti nuodėmių atleidimo, jei akivaizdu, kad už jas visiškai nesigailima, neturima jokio noro taisytis. Kai kada prasminga išrišimą laikinai atidėti, kad žmogus bent minimaliai jam pasirengtų, atliktų sąžinės sąskaitą. Dažniausiai pakanka pagalbos pačios išpažinties metu, kad turimas nusiteikimas, pasiruošimas, jei reikalinga, būtų papildytas, atbaigtas. Net ir itin retais atvejais, kai konkrečios nuodėmės išrišimas yra rezervuotas Apaštalų Sostui (pvz., Švč. Sakramento išniekinimas), šio klausimo išsprendimu toliau rūpinasi pats kunigas, visiškai išlaikydamas nusidėjusio žmogaus anonimiškumą.

    Jei žmogus jau yra priėmęs Santuokos sakramentą ir dabar gyvena su kitu asmeniu, tai kunigas neturi teisės duoti išrišimo, nes jis vis vien būtų negaliojantis (išskyrus tuo atvejus, „kai vyras ir moteris dėl svarbių priežasčių – pavyzdžiui, vaikų auklėjimo – negali išsiskirti ir nusprendžia gyventi visiškai santūriai arba susilaikydami nuo aktų, kurie leistini tik sutuoktinimas“ (FC 84)). Tada iš tiesų negalima sudaryti ir naujos santuokos, nes Katalikų Bažnyčioje ji neišardoma iki mirties. Jei yra pagrindo manyti, kad bažnytinė santuoka buvo sudaryta negaliojančiai, reikia kreiptis į bažnytinį teismą, kuriam priklauso šį reikalą išnagrinėti ir priimti sprendimą. Apie tai kalbama atsakyme į Giedrės klausimą (2003-11-10).


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal