Atsakymai

Klausiate:
  • Garbė Jėzui Kristui. Norėčiau išsiaiškinti vieną klausimą dėl pinigų sumos už laidotuvių, keturnedėlio (mėnesio po laidotuvių) ir laidotuvių metinių Mišių aukojimą už mirusįjį. Tai yra labai konkreti ir asmeniška situacija. Žinau ir suprantu, kad nėra nustatyta konkreti suma, kiek reikia mokėti kunigui tokiais atvejais, ir kiekvienas aukoja pagal išgales. Prieš keletą mėnesių mirė mano Mama. Labai norėjome, kad kunigas atvyktų išlydėti iš namų (kunigas vėlavo ir po to visą laiką skubėjo, bet čia jau kita tema), todėl už išlydėjimą ir laidojimo apeigas sumokėjome 150 litų. Po mėnesio vyko keturnedėlis. Tada už šventųjų Mišių aukojimą davėme 100 litų. Tačiau kunigas per keturnedėlio Mišias iš visų bažnyčioje buvusių mirusiosios artimųjų ir giminių rinko aukas. Dėl to pasijutome nepatogiai, nes kiek teko dalyvauti kitose parapijose už mirusiuosius aukojamose šventosiose Mišiose, aukos nebūdavo renkamos, nes už šias Mišias jau paaukota. Taigi norėčiau sužinoti, ar 100 litų auka už šventąsias Mišias galėjo pasirodyti per maža? Artėja vienerių metų mirties metinės ir norėtume išvengti panašių nepatogumų, tačiau nežinau, kaip sureaguos kunigas, jei jo paties to paklausiu. Bijau, kad sakydamas pamokslą jis ims priekaištauti. Tiesą sakant, nenoriu čia plėstis ir kalbėti dar ir apie tai, kad ir per laidotuvių bei keturnedėlio pamokslus kunigas kalbėjo priekaištus susirinkusiems bažnyčioje, o ne paminėjo mirusiąja, kuri iš tiesų buvo giliai tikintis žmogus ir kol sveikata leido, stengėsi prisidėti prie Bažnyčios tiek moraline bei organizacine, tiek materialine pagalba. Taigi norėčiau sužinoti, kiek reikėtų aukoti už vienerių mirties metinių Mišių aukojimą ir paminklo pašventinimą po Mišių, kad nebūtų renkamos aukos iš susirinkusių giminaičių ir draugų. Tikiuosi, kad pakankamai aiškiai išdėsčiau situaciją ir labai laukiu Jūsų atsakymo. Iš anksto dėkoju. Pagarbiai, Liucija

  • Atsakome:
  • Parapijos reikalams skiriamos aukos renkamos sekmadienių ir kai kurių švenčių dienomis. Jos nėra priedas prie aukos už Mišias, kuria pagal seną tradiciją tikintieji išlaiko dvasininkus ir kurios dydis Lietuvoje iš tiesų nėra griežtai nustatytas bei neturi kaip nors įtakoti kunigo ir parapijiečių tarpusavio santykių. Šiokiadieniais arba per gedulines Mišias, papildomai švenčiamas eilinį sekmadienį, tokios rinkliavos dažniausiai nėra daromos.

    Bendrieji Romos mišiolo nuostatai primena: „Laidotuvių Mišiose paprastai tebūna sakoma trumpa homilija, tačiau be jokios velionio panegirikos. Homilija patariama ir kitose gedulinėse Mišiose su žmonėmis“ (338). Taigi, pamokslininkas turėtų Mišių dalyvių žvilgsnį kreipti į Šventąjį Raštą ir pagal jį su meile sakyti žmonėms „pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius“ (1 Kor 14, 3).

    Būtų idealu, kad Jūs rūpimus klausimus atvirai ir nuoširdžiai išsiaiškintumėte su parapijos klebonu. Jei kokio nors svarbaus reikalo nepavyksta išspręsti vietoje, galima kreiptis į dekanato dekaną arba vyskupijos kuriją.


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal