Atsakymai

Klausiate:
 • Laba diena, aš norėjau pasiteirauti apie grupinį ir komandinį darbą Jūsų organizacijoje. Mano užduotis – parašyti referatą tokia tema ir man reikia informacijos būtent apie religinėse organizacijose organizuojamą grupinį ir komandinį darbą, jo ypatybes, teikiamą naudą. Taip pat mane domintų ir kitose šalyse (labiausiai – Latvijoje) tokio pobūdžio organizacijose organizuojamas grupinis ir komandinis darbas. Iš anksto dėkoju.

 • Atsakome:
 • Kiekviena vyskupija dalyvauja bendroje Bažnyčios misijoje – skelbti ir vykdyti Jėzaus Gerąją Naujieną. Tai labai platus veiklos baras, apimantis įvairiapusę sielovadą, katechezę, artimo meilės tarnystę, krikščioniškos kultūros skleidimą ir pan. Nors šioje misijoje dalyvauja kiekvienas krikščionis savo asmeniniu tikėjimo gyvenimu, tačiau akivaizdu, kad yra būtinas ir bendras, organizuotas darbas.

  Bažnyčios institucijų veiklą normuoja Kanonų teisės kodeksas ar pagal jo nuostatus patvirtinti statutai. Su Vilkaviškio vyskupijos struktūra ir darbu truputėlį susipažinti galima ir šioje svetainėje. Pagrindinė atsakomybė už vyskupijos gyvenimą tenka jos ganytojui – vyskupui. Jam stengiasi darniai pagelbėti kiti dvasininkai, pasauliečiai, vienuoliai, dirbantys parapijose bei įvairiose vyskupijos institucijose.

  Grupinis darbas ne tik leidžia pasiekti geresnių tiesioginių rezultatų, bet ir ugdo jį atliekančių žmonių tarpusavio vienybę, padeda vieniems kitus geriau suprasti. O Bažnyčioje tai itin aktualu, nes tarpusavio meilė yra labai reikšmingas krikščionių skiriamasis ženklas: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

  Viena iš bažnytinio darbo specifikų yra atsirėmimo į Viešpatį – asmeninės ir bendros maldos, sakramentinio gyvenimo – svarba. Mat, pasak apaštalo Pauliaus, „nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas – Dievas“ (1 Kor 3, 7)...

  ...Visi kilnūs būdai, kurie padeda žmonėms dirbti kartu, priimtini ir Bažnyčioje. Galima būtų kreiptis, pavyzdžiui, į Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centrą ir su jo darbuotojais pasikalbėti apie konkrečius grupinio darbo metodus, kurių jie moko ir kuriuos stengiasi pritaikyti savo veikloje...

  ...Kitose šalyse esminiai bažnytinių institucijų veiklos principai yra panašūs. Norint aptarti kokius nors savitumus, reikėtų kreiptis į jas. Katalikų Bažnyčios Latvijoje institucijų adresai nurodyti jos internetinėje svetainėje.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal