Atsakymai

Klausiate:
 • Sveiki, ar galima melsti šėtono atsivertimo? Gal ir juokingas klausimas, bet gal pasaulyje prasidės ramybė...

 • Atsakome:
 • Šėtono nuodėmė yra laisvai nuspręstas, visiškas ir neatšaukiamas Dievo bei Jo Karalystės atmetimas. Atsivertimas yra neįmanomas būtent dėl galutinio šio apsisprendimo pobūdžio, o ne dėlto, kad trūktų Dievo gailestingumo, kuris yra begalinis (KBK 392–393. 414).

  Siekiant ramybės pasaulyje, reikėtų melstis už klystančius žmones, net ir pačius didžiausius nusidėjėlius. Žmonija yra kaip laukas, kuriame kartu auga javai ir raugės, nei vieni, nei kiti neturintys visiško tikrumo, kuo jie bus lemtingąjį pjūties metą (Mt 13, 24–30). Užuot beviltiškai ir tuščiai apgailestavus dėl savo aplinkoje pastebimo blogio, daug naudingiau bent malda paremti vieniems kitus: kad teisieji ištesėtų iki galo, sunkumus išgyvenantys nepalūžtų, o paklydusieji sulauktų ne vien baimingo ar pikto pasmerkimo, bet ypač meilės, kurios stoka galbūt stipriai pastūmėjo juos nuodėmės keliu.

  Nors malda dėl šėtono atsivertimo ir neturi prasmės dėl jo galutinio ir neatšaukiamo apsisprendimo, šis klausimas gali priminti, kad tikrasis ginklas kovai su blogiu yra meilė ir gailestingumas.

  „Opus iustitiae pax“ – „taika yra teisingumo vaisius“. Trokštant pasauliui taikos, ramybės, būtina siekti tiesos ir teisingumo – karštai, galbūt netgi aistringai, tačiau visada prisimenant, jog Dievas nenori nusidėjėlio mirties, bet trokšta, kad šis atsiverstų ir gyventų (Ez 33, 11). Maldos ir darbo barai iš tiesų yra labai platūs...


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal