Atsakymai

Klausiate:
 • G. J. K.! Norėčiau jūsų paklausti, kas toksai yra Sri Chinmoy? Ar tai nėra sekta? Ačiū už atsakymą...

 • Atsakome:
 • Šį ir panašius klausimus geriau būtų užduoti Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro specialistams...

  ...1931 m. Rytų Bengalijoje (dabartiniame Bangladeše) gimęs Sri Chinmoy (Kumar Ghose) yra įkūrėjas ir vadovas rytietiškos kilmės judėjimo, kurio doktrina siejasi su induizmu ir jo tikėjimu reinkarnacija. Pirmasis šio judėjimo centras buvo įkurtas 1967 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, o vėliau išplito kitose pasaulio šalyse.

  Kaip ir daugelyje neo-orientalinių sektų, neskelbiamas atsitolinimas nuo pasaulio, bet siekiama jo transformavimo. Sri Chinmoy itin pabrėžia meditacijos vaidmenį ir nori atstatyti pasaulio taiką, bendradarbiavimą, užsiimdamas intensyvia veikla literatūros, muzikos, meno ir sporto srityse. Organizuojami taikos koncertai, maratonai ir kiti sportiniai-dvasiniai renginiai.

  Induizmo sąvokas naudojančio Sri Chinmoy mokymo pagrindas yra tikėjimas karma ir reinkarnacija, taip pat meditacijos ir įvairių jogos formų praktikavimas. Pagal specialią įvesdinimo formą mokinys atsiduoda mokytojui, ir šis suteikia jam savo sielos dalį.

  Sri Chinmoy skelbiasi esąs dievybės įsikūnijimu – avataru, kuriam, pagal induizmo tradiciją, tikintysis turi absoliučiai paklusti. Sekėjų tikslas yra „rasti vienybę su Dievu“, į kurią veda „vidinis tobulumas“, kai asmuo leidžia, jog guru Sri Chinmoy jį išvaduotų nuo karmos naštos. Šiame mokyme Dievas yra ne kas kita, kaip tik tobula žmogaus savimonė, pasiekiama per meditaciją, praktikuojamą nuo 2-os iki 5-os valandos ryto, kurią papildo kasdienės mantros, kartojamos nuo 500 iki 1000 kartų. Viena iš šių mantrų yra paties guru vardas.

  Nors judėjimas iš pirmo žvilgsnio atrodo nevaržąs žmogaus laisvės, jis iš tiesų įtaigoja mintį, kad lyderis turi pilną teisę įtakoti visus tikinčiojo gyvenimo aspektus. Pasak kai kurių stebėtojų, meditacinės Sri Chinmoy praktikos atneša sunkias pasekmes tikinčiųjų psichikai, sukeldamos augantį nerimą, palaipsniui didėjantį atitrūkimą nuo realybės. Kasdienė griežta disciplina yra atvedusi prie rimtų psichinių sutrikimų ir tuos, kurie prieš įsijungdami į judėjimą neturėjo jokių simptomų, galinčių byloti apie kitas tokios didelės žalos psichinei sveikatai priežastis.

  Esminiai Sri Chinmoy mokymo principai yra nesuderinami su krikščionybe. Krikščionys tiki, kad žmogus yra Dievo kūrinys, o ne ištobulinta paties žmogaus savimonė; kad sveika meditacija padeda besimeldžiančiajam Dievo akivaizdoje atgauti vidinę ramybę, bet neįgalina tapti Dievu. Pagaliau, krikščionys tiki ne reinkarnaciją ir karmą, sąlygojančias dabartinį ir būsimąjį gyvenimą, bet kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Krikščionių tikėjimo centras yra Jėzus Kristus, kuriam Sri Chinmoy mokymas ir praktika nėra ir negali būti nei papildas, nei pakaitalas...

  Pagal Alessandro OLIVIERI PENNESI, „Sri Chinmoy“ ir Erika GIBELLO, „Sri Chinmoy“


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal