Atsakymai

Klausiate:
 • Mano sūnus norėtų būti kunigas. Ar labai sunku įstoti į kunigų seminariją, kokius dalykus turėtų gerai mokytis?

 • Atsakome:
 • Stojant į kunigų seminariją, yra reikalinga parapijos klebono rekomendacija, todėl labai tiktų jau iš anksto su juo apie tai pasikalbėti.

  Būsimi klierikai laiko stojamąjį egzaminą iš tikėjimo pagrindų pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą (LKB Tarpdiecezinės Katechetikos Komisijos leidykla, Kaunas 1996, 676 psl.). Marijampolėje ir Kaune besimokantys seminaristai tuo pačiu yra Katalikų Teologijos Fakulteto Vytauto Didžiojo Universitete studentai. Jie studijuoja įvairias filosofines, teologines, o taip pat ir kai kurias bendras universitetines disciplinas.

  Nuo 2005–2006 mokslo metų planuojama reorganizuoti mokymą Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijoje, jos auklėtinius perkeliant į Kauno kunigų seminariją. Plačiau apie klierikų ugdymą šioje seminarijoje galima sužinoti, apsilankius jos internetinėje svetainėje. 2005 m. gegužės 7 d. 10 val. Kauno kunigų seminarijoje ruošiama atvirų durų diena.

  Galvojant apie būsimas studijas seminarijoje, didesnį dėmesį vertėtų skirti bendram išsilavinimui humanitarinėje srityje. Taip pat reikia prisiminti, kad studijos yra tik viena ruošimo kunigystei dalis. Ne mažiau svarbus dvasinis, visapusiškas asmenybės ugdymas. Kunigystei ruošiamasi dar prieš seminariją, laikantis katalikiškos doros ir tikėjimo, dalyvaujant savo parapijos gyvenime...


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal