Atsakymai

Klausiate:
  • Garbe Jėzui Kristui. Jūsų Ekscelencija, pasinaudodami internetu norime jus paklausti: ar gali kunigas klebonas šeštadienį ir šventėmis koreguoti pamaldų laiką dėl medžioklės? [...] Ačiū.

  • Atsakome:
  • Ne tik šiais Eucharistijos metais, bet ir kiekvienu laiku Mišios yra viso Bažnyčios gyvenimo, taip pat ir kunigo tarnystės centras ir viršūnė. Pirmiausia iš šio šaltinio kunigas ir visa parapija semiasi dvasinių jėgų, būtinų visoms sielovadinėms, karitatyvinėms ir kitoms užduotims atlikti. Jis yra raginamas kasdien švęsti Eucharistiją: net ir tada, kai tikintieji negali dalyvauti (plg. JONAS PAULIUS II, Ecclesia de Eucharistia (2003 04 17), 3. 31).

    Mišių laikas – ypač sekmadieniais ir švenčių dienomis – turi būti pastovus, patogus ir gerai žinomas parapijos bendruomenei. Jau pati pagarba Eucharistijai dėl jos svarbos Bažnyčios gyvenime reikalauja, kad Mišios nebūtų švenčiamos, kada papuola.

    Nei sporto varžybos ar jų transliacija, įdomi televizijos laida ar kiti panašūs ir savyje geri dalykai nėra pateisinama priežastis keisti Mišių laiką. Tokia priežastimi, be abejo, nėra ir medžioklė. Į galimą klausimą, ar kunigui iš viso tinka tokiu būdu leisti laisvalaikį, Kanonų Teisės Kodeksas konkretaus atsakymo nepateikia, tik nurodo, kad dvasininkas turi vengti to, kas yra svetima jo luomui, net jei tai nebūtų iš esmės bloga (plg. kan. 285 § 1, 2).


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal