Atsakymai

Klausiate:
 • Jonas Paulius II buvo Šventas Tėvas, tad kam kalbama apie norą jį paskelbti šventuoju?

 • Atsakome:
 • Čia susiduriama su įvairiomis šventumo sąvokos prasmėmis, kurios yra susiję, tačiau ne tapačios.

  Jėzaus Kristaus Vikaras, apaštalo Petro įpėdinis – popiežius – taip pat yra vadinamas Šventuoju Tėvu (papa (lot.) reiškia ir popiežius, ir tėtis), tuo būdu pagerbiant jį kaip vyriausiąjį šioje žemėje Bažnyčios Ganytoją. Popiežius ir kitos Romos kurijos institucijos apjungiami vienu Šventojo Sosto vardu.

  Ši tradicija primena tikėjimą, kad viena, visuotinė, apaštalinė Bažnyčia yra šventa, nes „jos steigėjas yra Šventasis Dievas; Kristus, jos Sužadėtinis, atidavė save už ją, kad ją pašventintų; šventumo Dvasia ją gaivina“ (KBK 867). Tačiau tai nereiškia, kad Bažnyčioje nėra nusidėjėlių.

  Vienas iš būdų, kuriuo Bažnyčia praktiškai „pripažįsta joje esančią šventumo Dvasios galią“ (KBK 828), yra sena tradicija kai kuriuos tikinčiuosius kanonizuoti – paskelbti šventaisiais. Šis kanonizacijos procesas pradedamas tik po mirties, kai jau galima tirti asmens žemiškojo gyvenimo visumą ir patvirtinti, kad jis herojiškai praktikavo dorybes, buvo ištikimas Dievo malonei iki galo. Tokie šventieji pristatomi visai Bažnyčiai kaip pavyzdys ir užtarėjai, primenantys kiekvieno jos nario pašaukimą į šventumą ir savo malda palaikantys šiame kelyje...


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal