Atsakymai

Klausiate:
 • Sveiki. Kaip ir pagal ką popiežiai pasirenka sau naujus vardus? Juk pavyzdžiui Jono Pauliaus II tikrasis vardas nei Jonas, nei Paulius...

 • Atsakome:
 • Naujas popiežius tuojau po išrinkimo kardinolo dekano yra klausiamas, ar sutinka priimti šią tarnystę ir kokiu vardu norėtų pasivadinti. Jis neprivalo pasikeisti savo vardo, tačiau pagal nusistovėjusią ilgametę tradiciją paprastai tą daro.

  Pirmojo popiežiaus vardą pakeitė pats Jėzus, savo mokinį Simoną, Jonos sūnų, pavadinęs Kefu. Aramėjų kalboje, kuria Jis kalbėjo, žodis „kepha“ reiškia „uola“. Naujajame Testamente ir vėlesnėje tradicijoje labiau įsitvirtino graikiškasis šio vardo variantas – Petras (gr. „petros“ – „uola“). Mt 16, 18 nurodo Simono vardo pakeitimo prasmę: „tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“. Naujasis vardas išreiškia ypatingą Petro ir jo įpėdinių popiežių – vyriausiųjų šioje žemėje Bažnyčios Ganytojų – vaidmenį.

  Vėliau kurį laiką popiežiai vadinosi savo tikraisiais vardais. 533 m. popiežiumi išrinktas Merkurijus šį pagonišką vardą pasikeitė, tapdamas Jonu II (+535 m.). Po keturių šimtmečių, 955 m., Oktavianas pasivadino Jonu XII (+963 m.). Nuo tada beveik visi popiežiai pasirinkdavo naują vardą. Išimtimi yra 1522 m. išrinktas kard. Adrian Florensz – popiežius Adrianas VI (+1523 m.).

  Naujo vardo pasirinkimo tradicija gali būti aliuzija į minėtą popiežių pirmtako apaštalo Simono pavadinimą Petru. Beje, iš pagarbos jam nei vienas įpėdinis nėra pasirinkęs Petro vardo, net jei tokį vardą ir buvo gavęs krikšto metu (pavyzdžiui, Pietro Canepanova – popiežius Jonas XIV (983–984), Pietro Buccaporca – popiežius Sergijus IV (1009–1012)).

  1978 m. rugpjūčio 26 d. popiežiumi išrinktas kard. Albino Luciani pasivadino Jonu Pauliumi I, tikriausiai pagerbdamas savo pirmtakus Joną XXIII (1958–1963) ir Paulių VI (1963–1978), iš kurių vienas pradėjo, o kitas užbaigė Vatikano II susirinkimą (1962–1965), vieną iš reikšmingiausių paskutinio meto Bažnyčios įvykių, kuris nubrėžė jos veiklos gaires šiandieniame pasaulyje. Po mėnesio Jonui Pauliui I netikėtai mirus, 1978 m. spalio 16 d. išrinktas kard. Karol Wojtyła pasirinko tą patį vardą ir tapo Jonu Pauliumi II (1978–2005).

  Naujasis vardas taip pat gali bendrais bruožais pateikti išrinktojo popiežiaus planuojamą programą. Kaip liudija Vienos arkivyskupas kard. Christoph Schönborn, dabartinis Šventasis Tėvas pasirinko Benedikto XVI vardą, norėdamas stengtis dėl taikos, kaip tai I Pasaulinio karo metais darė popiežius Benediktas XV (1914–1922). Be to, jis trokšta, kad Jėzų Kristų Bažnyčia visada laikytų pirmoje vietoje, kaip to siekė šv. Benediktas – Europos globėjas ir Vakarų vienuolystės steigėjas.

  Pagal:
  Joseph S. BRUSHER, Popes through the Ages, New Jersey 1959, 112. 262. 274. 286. 436.
  Austin DOWLING, „Conclave“.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal