Atsakymai

Klausiate:
  • Jūsų svetainėje perskaičiau, kad kiekvieno mėnesio 12 dieną maldininkai renkasi prie pal. Jurgio Matulaičio kapo. Norėčiau sužinoti tos dienos pamaldų tvarkaraštį. Tuo pačiu labai prašau atkreipti jūsų dėmesį, kad tikintieji pageidauja katalikiškose svetainėse rasti visų Lietuvos bažnyčių pamaldų tvarką, o ypač atlaidų, nes mėgstantys keliauti ir lankyti bažnyčias dažnai „pabučiuoja spyną“. Ne visos bažnyčios turi savo svetaines, bet prie duomenų apie parapijas būtų galima pridėti ir pamaldų tvarkaraštį. Prašau aptarkite tai su savo kolegomis. Dėkoju už atsakymą.

  • Atsakome:
  • Kiekvieno mėnesio 12 dieną maldininkai kviečiami į Marijampolės baziliką 12 valandos Mišioms. Joms dažniausiai vadovauja vyskupas, o pamokslą sako kas nors iš svečių kunigų.

    Kiekvienos parapijos pamaldų ir atlaidų tvarkaraštis iš tiesų yra labai naudingas. Lengviausia jį atnaujinti, patikslinti, kai pati parapija turi savo nors ir nedidelę interneto svetainę.

    Šioje vyskupijos svetainėje „Parapijų abėcėlinio sąrašo“ lentelėje pateikiamas įprastas sekmadienio Mišių laikas parapijose, tačiau joje neatsispindi galimi laikini pakeitimai dėl atlaidų kaimyninėse parapijose ar kitų panašių priežasčių. Ten pat planuojama patalpinti atlaidų titulus ir jų datas. O kol kas patikimiausią informaciją apie švenčių tvarkaraštį kitoje bendruomenėje galima sužinoti telefonu.


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal