Atsakymai

Klausiate:
  • Prašome parašyti, kada vyks Kėdainiuose dirmavonė. Ačiū.

  • Atsakome:
  • Kėdainiai priklauso Kauno arkivyskupijai, tad šios informacijos reikėtų ieškoti jos internetinės svetainės skiltyje „Parapijų vizitacijos ir Sutvirtinimo sakramento teikimas 2005 m.“.

    Kita vertus, Sutvirtinimo sakramentą, kurio viena iš prasmių yra sustiprinti ryšį su vietine bažnytine bendruomene, geriausia yra priimti savo parapijoje, o apie tai, kada ir kokiu būdu jam rengiamasi, kada jis bus teikiamas, pasiklausti parapijos klebono.


  • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

    ««« atgal