Atsakymai

Klausiate:
 • Kai žmogui yra duodamas vardas, tai vadinasi „verbavotis“ ar „bermavotis“? Labai būtų įdomu sužinoti. Iš anksto ačiū.

 • Atsakome:
 • Šventajame Rašte vardas yra glaudžiai susijęs su konkretaus asmens tapatybe. Natūralu, kad per Krikšto sakramentą, kuris yra durys į Bažnyčią, krikštijamasis užkalbinamas vardu, kurį nešios per visą gyvenimą, kaip ir Krikšto malonę. Tuo būdu jis įsilieja į Bažnyčios bendruomenę ne anoniminiu vienetu, bet asmeniu, turinčiu savo veidą ir vardą.

  Jei krikštijamas kūdikis, apeigų pradžioje klausiama tėvų, krikštatėvių, kokį vardą šie parinko vaikui, ir vėliau tuo vardu į jį kreipiamasi. Kartais pasirenkami du vardai, iš kurių bent vienas yra kokio nors šventojo ar šventosios, taip pavedant krikštijamąjį to dangiškojo Globėjo bičiulystei.

  Per Krikštą įskiepytas į Kristų tarsi šakelė į kamieną, tapęs Dievo vaiku, Bažnyčios nariu, naujasis krikščionis pradeda tikėjimo kelionę į vis gilesnę Dievo ir artimo meilę. Nuodėmės žaizdas gydydamas Atgailos sakramentu, Mišiose nuolat maitindamasis Dievo žodžiu ir šventąja Komunija, atėjus laikui, jis pasirengia priimti Sutvirtinimo sakramentą, užbaigiantį įkrikščioninimo etapą ir Šventosios Dvasios dovana suteikiantį jėgų gyvenimu ištikimai liudyti tikėjimą. Į šį sakramentą priimantį žmogų vėl kreipiamasi vardu. Vyskupas ištaria krikšto vardą (pvz., Renata-Marija, Vytautai-Tomai…), papildydamas jį dar vieno šventojo vardu. Šį vardą pasirenka pats sutvirtinamasis. Tai galėtų būti vardas šventojo, kurio gyvenimo istorija, asmenybės bruožai sužavėjo, su kurio pagalba norisi toliau sekti Kristumi. Ši prasmė nublanksta, jei naujas vardas pasirenkamas tik dėl „egzotiško“ skambesio ar pan. Kiekviena nauja draugystė yra dovana, bet kartu ir įpareigoja ją palaikyti, puoselėti. Taip pat ir draugystė su šventaisiais…

  Taigi, Bažnyčios liturgijoje nauju vardu žmogus yra užkalbinamas Krikšto, Sutvirtinimo sakramentuose. O „birmavonė“ arba „dirmavonė“ yra kai kur liaudyje išlikęs darinys iš lenkiško Sutvirtinimo sakramento pavadinimo – „Bierzmowanie“…


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal