Atsakymai

Klausiate:
 • Ar vardas N. yra šventas?

 • Atsakome:
 • Ar pageidaujamas vardas yra šventas, galima sužinoti, peržvelgus „Liturginiame maldyne“ esančią „Abėcėlinę šventųjų vardų rodyklę“ su vardinių datomis arba apsilankius kai kuriose internetinėse svetainėse įvairiomis kalbomis su šventųjų vardų sąrašais bei jų gyvenimo aprašymais...

  Garbė Jėzui Kristui, ruošiamės krikštynoms, ir norėjau pasiklausti, ar Roberta ir Aurėja yra šventi vardai, ar ne? Ačiū. (2005-05-17 Giedrė)

  Liepos 19 d. bažnytinis kalendorius mini šv. kankinę Aurėją (+856, Còrdoba). Tad Aurėja yra šventas vardas.

  Robertos vardo šis kalendorius neturi, bet jame įrašyti šventieji Robertai: pavyzdžiui, birželio 7 d. – šv. abatas Robertas (+1159, Newminster), rugsėjo 17 d. – šv. vyskupas, Bažnyčios mokytojas Robertas Belarminas (+1621, Roma).

  Ar Valentina – šventas vardas? (2005-05-31 jurga) [...] kokia jo kilmė? [...] (2005-09-28 Jūrate)

  Krikščioniška tradicija mini iš Palestinos Cezarėjos kilusią šventąją mergelę kankinę Valentiną, kuri apie 308 m. buvo sudeginta, nes protestavo prieš kitos krikščionės kankinimą ir atsisakė aukoti dievams. Šis vardas yra kilęs iš lotyniško žodžio „valens“ („sveikas“, „stiprus“, „tvirtas“, „veiksmingas“).

  Žr. „St. Valentina & Thea“; „Santa Valentina, martire“

  Ar Nikolė – tai šventas vardas? (2005-06-02 Kristina)

  Šventųjų vardų sąraše randama tik vyriška šio vardo forma: Nicolaus (lot.), Nicholas (angl.), Nicola (it.), Mikalojus (liet.). Seniausias iš jį nešiojusių šventųjų yra gruodžio 6 d. minimas vyskupas Mikalojus (+345 ar 352 m., Myra, dabartinė Turkija), vėliau davęs pradžią dosniajam Kalėdų Seneliui (Sanctus Nicolaus (lot.) --> Santa Claus (angl.) – Kalėdų Senelis)...

  Tiesa, yra viena šventoji, kuriai tėvai davė Nikoletės vardą, už jos gimimą atsidėkodami tam pačiam šv. Mikalojui, tačiau ji buvo vadinama malonybiniu Koletės vardu ir būtent juo įtraukta į liturginį kalendorių, kovo 6 d.

  Nikolės vardą turinčios merginos savo dangiškuoju globėju matomai gali laikyti tiek šv. Mikalojų, tiek šv. Koletę.

  Ar Liusinda yra šventas vardas, ar ne? (2005-06-06 Eglė)

  Šventųjų sąrašuose tokio vardo nėra. Žvelgiant į jo formą kitose kalbose – Lucinda – artimiausia šventoji galėtų būti Liucilė, nukankinta Romoje (Italija) apie 258 m.

  Ar Evelina – šventas vardas? (2005-06-08 EVELINA)

  Tokį vardą turėjusios šventosios nežinoma. Panašiai skambantis vardas – Evelijus, primenantis šventąjį, kuris atsivertė Romos krikščionių įtakoje ir 66 m. buvo nukankintas už tikėjimą.

  Italų kalboje Evelinos varde gal būtų galima įžvelgti malonybinę Šventajame Rašte minimos pirmosios moters – Ievos (Eva) – vardo formą. Pastarasis vardas yra šventas.

  Ar Gabrielė yra šventas vardas? (2005-06-08 Martyna)

  Šį vardą galima pasirinkti Krikšto ar Sutvirtinimo sakramentui, tuo būdu pasivedant vieno iš trijų iškilių arkangelų – Gabrieliaus – globai...

  Ar Kamilė yra šventas vardas? (2005-06-13 Aušrinė)

  Kai kuriuose šventųjų sąrašuose yra minima šv. Kamilė, mirusi 437 m. Ecoulives, Prancūzijoje. Be to, Bažnyčios istorijoje gerai žinomas šv. Kamilius Lelietis (1550–1614), kunigas, ligonių slaugytojas...

  Ar Sandra – šventas vardas? (2005-06-23 sandra)

  Tai vardo Aleksandra trumpinys. Krikščioniška tradicija mini šv. Aleksandrą, kuri už tikėjimą buvo nukankinta apie 300 m., imperatoriaus Diokleciano (245–313) laikais.

  Žr. „St. Alexandra and Companions“

  Ar Orestas – šventas vardas? Jei šventas, kokia jo reikšmė? Dabar ruošiamės krikštyti dukrytę, tai būtų įdomu sužinoti, gal Mireta – taip pat šventas vardas, nes nežinome, ar rinkti dar vieną šventą vardą. AČIŪ. (2005-06-30 Diana)

  Graikiškos kilmės vardas Orestas reiškia „kalnietį“, „kalnų gyventoją“. Kaip liudija krikščioniška tradicija, šv. Orestas už tikėjimą buvo nukankintas 304 m., imperatoriaus Diokleciano (245–313) laikais, Kapadokijoje (dabartinė Turkija).

  Miretos vardą turėjusios šventosios nežinoma.

  Žr. „Sant’Oreste di Tiana in Cappadocia, martire“

  Ar vardas Nedas yra šventas? (2005-07-04 petras)

  Angliškai kalbančiuose kraštuose Nedas yra mažybinė forma arba variantas tokių šventų vardų kaip Edvardas, Edmundas, Edgaras, Edvinas. Galvojant apie konkretų šventąjį globėją, reikėtų pasirinkti įprastinę jo vardo formą.

  Ar Aidas – šventas vardas? (2005-07-08 elena)

  Aidas yra lietuviškas tautinis vardas.

  Garbė Jėzui Kristui, norėjau paklausti, ar Greta – šventas vardas? (2005-07-15 Kristina, 2006-03-20 Greta)

  Tai švento vardo Margarita vokiškos arba švediškos kilmės trumpinys. Sutvirtinimui reikėtų rinktis pilną vardą – Margarita.

  Sakykite prašau, ar vardas Vilūnė yra šventas? Ačiū. (2005-07-18 Donatas)

  Tai lietuviškas tautinis vardas, reiškiantis „tą, kuri viliasi, nepraranda vilties“.

  Garbe Jėzui Kristui, norėjau paklausti, ar Austė – šventas vardas? (2005-07-20 Renata)

  Tai lietuviško tautinio vardo Austėja trumpinys. Šis vardas reiškia audėją. Juo taip pat buvo vadinama pagoniško lietuvių tikėjimo deivė – bičių globėja. Taigi, vardai Austė, Austėja nėra krikščioniški, šventi, bet tautiniai.

  Garbe Jėzui Kristui. Sakykite, ar vardas Titas yra šventas? Dėkoju. (2005-08-02 Jūratė)

  Šis vardas yra šventas: Bažnyčia sausio 26 d. prisimena šventąjį vyskupą Titą – apaštalo Pauliaus mokinį.

  Laba diena. Norėjau pasiteirauti, ar Nojus – šventas vardas? (2005-08-02 ieva)

  Šis vardas primena vieną iš Senojo Testamento patriarchų, kurį Dievas išgelbėjo nuo tvano. Šventasis Raštas sako, kad „Nojus buvo teisus vyras, savo kartoje be dėmės, nes Nojus ėjo su Dievu“ (Pr 6, 9).

  Garbė Jėzui Kristui. Norėčiau sužinoti, ar vardas Aurimas yra šventas? Antrą vardą išrinkome Karolis, tik irgi nežinome ar jis šventas. Iš anksto didelis dėkui. (2005-08-02 Inga)

  Aurimas yra tautinis vardas, sudarytas iš priešdėlio „au-“ (prūsiškai „be“, „nuo“, „šalin“) ir šaknies „rim-“ („rimti“, „rimo“). O vardas Karolis ne kartą sutinkamas šventųjų sąrašuose: Ugandos kankinys šv. Karolis Luanga (+1886), šv. vyskupas Karolis Boromiejus (1538–1584)...

  Sveiki, ar Domas yra šventas vardas? O Dominykas? Jei taip, kurį iš šių vardų labiau tiktų parinkti vaikui kaip šventą? (2005-08-02 Ieva)

  Domas yra švento vardo Dominykas (arba Domininkas) trumpinys. Pilnas vardas labiau artimas originaliai lotyniškai vardo formai – Dominicus („Viešpaties“, „gimęs Viešpaties dieną (sekmadienį)“), nors yra tinkamas ir sutrumpintas variantas.

  Labas, norėčiau paklausti, ar Brigita yra šventas vardas ir iš kur jis kilęs, ką reiškia. Iš anksto dėkoju. (2005-08-04 marius)

  Liepos 23 d. Bažnyčia mini šventąją Brigitą (1303–1373), kurią 1999 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė Europos globėja.

  Pats vardas yra keltiškos, airiškos kilmės, pabrėžiantis aukštumą, stiprumą, galingumą.

  Laba diena. Prašau pasakykite, ar vardas Svajūnė nėra šventas? Dėkui. (2005-08-07 jurga)

  Svajūnė yra lietuviškas tautinis vardas.

  Ar Monika yra šventas vardas? (2005-08-07 indre, 2005-11-04 Monika)

  Rugpjūčio 27 d. Bažnyčia pagerbia šv. Moniką (332–387) – šv. Augustino (354–430) motiną.

  Garbė Jėzui Kristui. Norėčiau paklausti, ar vardas Lukrecija yra šventas? Jei taip, ką ji nuveikė? (2005-08-07 Aistė)

  Bažnytiniame kalendoriuje kovo 15 d. minima šventoji mergelė ir kankinė Lukrecija (+859 m., Còrdoba, Ispanija).

  Laba diena, jau už poros savaičių krikštysime savo sūnelį, bet vis nepavyksta rasti atsakymo į klausimą, ar Kipras yra šventas vardas. Jei ne, tai kur galima rasti šventų vardų sąrašą, norint duoti vaikui antrąjį ir šventą vardą? Iš anksto dėkoju. Kristina. (2005-08-09 Kristina)

  Kipras yra įrašytas „Liturginio maldyno“ šventųjų vardų rodyklėje kaip sutrumpinta švento vardo Kiprijonas forma. Šventasis Kartaginos vyskupas ir kankinys Kiprijonas tikėjimą savo gyvybės kaina paliudijo 258 m.

  Minėta rodyklė nėra pilnas visų šventų vardų sąrašas, tačiau ji pakankamai pagelbėtų, renkantis šventojo globėjo vardą.

  Kai kurios internetinės svetainės kitomis kalbomis, pateikiančios šventųjų vardų sąrašus bei jų gyvenimo aprašymus, nurodytos atsakyme į Rimos klausimą (2005 03 13).

  Gera diena, norėčiau sužinoti, ar Fatima yra šventas vardas? Jei ne, tai kodėl? P. S. Prašau greito atsakymo. (2005-08-16 Rasa)

  Katalikų Bažnyčioje Fatima yra gerai žinoma, tačiau tai ne šventosios vardas, bet miestas, prie kurio trims piemenėliams 1917 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija.

  Kaip asmens vardas, Fatima žinoma islamo pasaulyje: tokiu vardu vadinosi šios religijos pradininko Mahometo dukra.

  Garbė Jėzui Kristui, ruošiamės krikštynoms, ir norėjau paklausti, ar Irena ir Vytautė yra šventi vardai, ar ne? Ačiū. (2005-08-17 Almona)

  Bažnytiniame kalendoriuje minimos kelios šventosios kankinės, turėjusios Irenos vardą: balandžio 3 d., gegužės 5 d., spalio 20 d.

  Tuo tarpu Vytautė yra lietuviškas tautinis vardas.

  Laba diena, norėjau paklausti, ar vardas Urtė yra šventas. Žinau, kad tai vardo Dorotėja trumpinys. Dėkui. (2005-08-17 Giedrė)

  Urtės vardą nešiojančios merginos savo globėja iš tiesų gali laikyti šventąją kankinę Dorotėją (IV a.). Visgi, renkantis šį vardą, pavyzdžiui, Sutvirtinimo sakramentui, reikėtų imti pilną jo formą.

  Laba diena, norėjau sužinoti, ar Skaiva ir Juna yra šventi vardai? (2005-08-25 Zita)

  Šventųjų sąrašuose tokių vardų nėra.

  Ar Beatričė yra šventas vardas? (2005-08-25 Kristina)

  Bažnytinis kalendorius liepos 29 d. mini šventąją Beatričę, apie 303 m. už tikėjimą nukankintą Romoje.

  GARBĖ JĖZUI KRISTUI. Norėčiau paklausti, ar Karolina – šventas vardas? (2005-08-26 karolina, 2005 11 07 Martynas)

  Šį vardą turinčių merginų dangiškąja globėja galėtų būti palaimintoji Karolina Kózka (1898–1914), gyvenusi Tarnów krašte (Lenkija), minima lapkričio 18 d. Ji žuvo I Pasaulinio karo metais, gindama nekaltybę. Šešis mėnesius prieš mirtį buvo priėmusi Sutvirtinimo sakramentą. Palaimintąja ją paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1987 m. birželio 10 d.

  Žr. Antonio BORRELLI, „Beata Carolina Kozka, vergine e martire“

  Garbė Jėzui Kristui. Labai norėjau sužinoti, ar vardai Raimonda, Loreta, Lina, Jolita bei Julita yra šventi. Labai ačiū už atsakymą. (2005-08-31 Laura)

  Bažnytinis kalendorius birželio 16 d. mini šventąją kankinę Julitą (+304 m.). Kai kuriuose palaimintųjų ir šventųjų sąrašuose galima rasti vienuolę Loretą Fusconi (+1430 m.).

  Vardai Raimonda ir Lina šventųjų sąrašuose sutinkami tik vyriškoje formoje: pavyzdžiui, sausio 7 d. minimas šventasis kunigas Raimundas de Peñafort (1175–1275), rugsėjo 23 d. – šventasis popiežius Linas (+apie 78 m.).

  Vardas Jolita kildinamas iš vardo Elena, tad renkantis vardą Sutvirtinimui, kai galvojama ne tik apie jo skambesį, bet ir apie konkrečią šventąją kaip globėją (pavyzdžiui, šv. Eleną (+apie 330 m.), imperatoriaus Konstantino (274 (288?)–337) motiną), reikėtų imti originaliam vardui artimesnę formą.

  Laba diena, sakykite, prašau, ar Meda – šventas vardas? (2005-09-02 Nerijus)

  Šis iš Graikijos arba iš Amerikos indėnų kildinamas vardas krikščionių šventųjų sąrašuose nesutinkamas.

  Norėčiau daugiau sužinoti apie šv. Astijų. (2005-09-04 vilūnė)

  Šventasis vyskupas kankinys Astijus buvo nukryžiuotas 117 m., valdant imperatoriui Trajanui (53–117).

  Žr. „St. Astius“

  Laba diena, pakrikštijom vaiką Vitalijos vardu. Man šis vardas patiko todėl, kad reiškia gyvenimą. Bet kai kunigas žiūrėjo savo maldaknygėje, tai tokio vardo nerado. Aš pasakiau, kad radau internete, tačiau dabar net pati suabejojau... Ieškodama ir rinkdama vardą, radau tokius vardus kaip Vitalis, Vitalij, Vitalian ir pan., bet grynai Vitalija neradau. Ar šventas vardas turi lygiai taip pat skambėti? Ir ar mergaitei išrinktas vardas turi būti tik moters šventosios pasirinktas, o gal gali vyriškas vardas būti pritaikytas moteriai (pvz. iš šv. Jonas – Janina)? (2005-09-05 Violeta)

  Krikščioniškoji tradicija prisimena šv. Vitaliją – antrojo amžiaus kankinę iš Sardinijos (Italija).

  Renkantis šventąjį ar šventąją globėją, galima mergaitei paimti moterišką kokio nors šventojo arba berniukui – vyrišką šventosios vardo formą.

  G. J. K., norėčiau sužinoti, ar Lilijana – šventas vardas. Internete nepavyko rasti tokios informacijos. Iš anksto dėkoju. (2005-09-06 Lilijana)

  Lilijanos vardą turėjusios šventosios krikščioniškoji tradicija nežino.

  G. J. K., norėčiau sužinoti, ar Goda – šventas vardas. Iš anksto dėkoju. (2005-09-11 Žaneta)

  Šio vardo šventųjų sąrašuose nėra. Tai lietuviškas tautinis vardas, kilęs iš žodžio „godyti“ – „nujausti, nutuokti“ ir reiškiantis „turinti nuojautą“, „nutuokianti“.

  Sveiki, savo dukrytei norėčiau duoti Andrėjos vardą, bet nežinau, ar jis šventas? (2005-09-22 Kristina)

  Šis vardas yra moteriška švento vardo Andriejus forma. Jį galima parinkti dukrai, pavedant ją, pavyzdžiui, šventojo apaštalo Andriejaus globai.

  Ar Mantė yra šventas vardas? (2005-09-25 monika)

  Tai lietuviškas tautinis vardas.

  Laba diena, artėja spalio 1 d., kai aš tapsiu krikšto mama. Man buvo pavesta išrinkti savo krikšto dukrai vardą. Jos tikrasis vardas – Augustė. Noriu sužinoti ar Lurdes yra šventas vardas? Iš anksto labai dėkoju. (2005-09-29 georgina)

  Šventais vadiname vardus tų asmenų, kuriuos Bažnyčia oficialiai pripažįsta palaimintaisiais, šventaisiais. Čia minimas vardas yra kilęs iš Katalikų Bažnyčioje gerai žinomo, gausiai maldininkų lankomo Lourdes miestelio Prancūzijoje, prie kurio 1858 m. keturiolikmetei mergaitei Bernadette Soubiroux aštuoniolika kartų apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Pirmasis apsireiškimas įvyko vasario 11-ąją, tad šią dieną bažnytiniame kalendoriuje yra Lurdo Švč. Mergelės Marijos minėjimas. Tačiau šventosios vardu Lurdes (Lourdes) nežinoma.

  Ar vardai Estera, Daina, Sabina yra šventi? (2005-10-06 Agnė)

  Šventojo Rašto Senajame Testamente yra Esteros knyga, pasakojanti apie šį vardą turėjusią izraelitę tremtinę, kurią Persijos karalius Kserksas I, valdęs 485–464 m. prieš Kristų, buvo išsirinkęs karaliene. Kartu su savo globėju Mordekaju ji išgelbėjo tautiečius nuo sunaikinimo.

  Esteros vardas sutinkamas ir krikščioniškųjų laikų palaimintųjų bei šventųjų sąraše: balandžio 18 d. minima pal. Esther Blondin (1809–1890) iš Kanados, vienuolyne pasirinkusi Marie-Anne vardą.

  Rugpjūčio 29 d. minima šventoji kankinė Sabina iš pirmųjų krikščionybės amžių.

  Daina yra lietuviškas tautinis vardas.

  Žr. „Marie-Anne Blondin (1809–1890)“, „Sabina“

  Laba diena, ar vardas Adelė yra šventas? Taip pat norėčiau sužinoti šio vardo istoriją. (2005-10-13 Goda)

  Viena iš šventųjų, turėjusių šį iš senosios vokiečių kalbos kilusį ir kilmingumą žymintį vardą, mirusi apie 730 m., yra minima gruodžio 24 d. Ji žinoma kaip benediktinių vienuolyno Pfalzel (Trier, Vokietija) įkūrėja ir pirmoji abatė. Bendradarbiavo su kitu žymiu Vokietijos apaštalu šv. Bonifacu (Vinfridu) (+754).

  Žr. Alfonso M. ZIMMERMANN, „Sant’Adele di Pfalzel, abbadessa benedettina“

  Ar vardas Edgaras yra šventas? (2005-10-19 Edgaras)

  Liepos 8 d. minimas šv. Edgaras (+975), Anglijos karalius.

  Garbė Jėzui Kristui, ruošiamės dukrytės krikštynoms, ir norėjau paklausti, ar spalio 22 dieną bažnytiniame kalendoriuje minimi kokie šventieji? (2005-10-19 Žaneta)

  Lietuviškame „Liturginiame maldyne“ spalio 22 d. yra įrašyti du šventieji: kankinys Severas (+304) ir vyskupas Donatas (829–876).

  Kituose kalendoriuose šią dieną galima rasti ir moteriškų vardų: šv. Marija Salomė, apaštalų Jokūbo ir Jono motina, taip pat seserys kankinės šv. Alodija (+851) ir šv. Nunila (+851), palaimintoji vienuolė Liucija Bartolini Rucellai (XV a.).

  Labas vakaras, aš jūsų labai norėčiau paklausti, ar yra toks šv. Marius? (2005-11-09 Marius)

  Sausio 19 d. yra minimas šv. Marijus (Marius). Pasak jo kančios istorijos, buvo nukankintas Romoje IV a. pradžioje už tai, kad rūpinosi kitų krikščionių kankinių palaidojimu.

  Žr. Antonio BORRELLI, „San Mario, Marta, Abaco e Audiface, martiri a Roma“

  Norėčiau daugiau sužinoti apie Joanos vardą. Ačiū. (2005-11-27 Dalia)

  Vyriškoji šio vardo forma per graikų ir lotynų kalbas yra atėjusi iš hebrajiško vardo Yochanan, pabrėžiančio, kad Dievas (Jahvė) yra gailestingas, maloningas.

  Viena iš šį vardą turinčių šventųjų yra Prancūzijos globėja šv. Joana Arkietė (Žana d’Ark) (1412–1431), minima gegužės 30 dieną. Skatinama vidinio įkvėpimo, ji kvietė karalių Karolį VII (1403–1461) surinkti kariuomenę ir siekti Prancūzijos išsilaisvinimo. Joana pati dalyvavo mūšiuose, kurių dėka buvo pralaužta anglų ir jų sąjungininkų apgultis. Pasakojama, jog į kovą ji eidavo tik su vėliava, kad niekam neatimtų gyvybės. Buvo išduota priešams, neteisingai apkaltinta ir sudeginta ant laužo, tačiau netrukus – 1456 metais – reabilituota, o 1920 metais – paskelbta šventąja.

  Pagal Fernando ir Gioia LANZI, Šventieji globėjai ir jų simboliai, Alma littera, Vilnius 2005, 181

  Kodėl vardas Konradas yra šventas? (2005-11-28 Konradas)

  Liturginiame kalendoriuje yra keli šį vardą turintys šventieji. Pavyzdžiui, vasario 19 dieną minimas šv. Konradas (1290–1351), gimęs Piacenza (Italija), iš pradžių buvęs turtuoliu, vėliau tapęs pranciškonu tretininku. Ilgą laiką praleido Noto, Sicilijoje, tarnaudamas ligoniams šv. Martyno ligoninėje, o pasklidus garsui apie jo šventumą pasitraukė į vienumą ir paskutinius gyvenimo metus praleido kaip atsiskyrėlis. Žmonės vis vien jį gausiai lankė, prašydami melstis įvairiomis intencijomis. Amžių eigoje šv. Konrado užtarimo būdavo meldžiama išvaržų varginamiems ligoniams.

  Pagal Gaetano MALANDRINO, „San Corrado Confalonieri“

  Garbė Jėzui Kristui. Norime sužinoti, ar Justinas yra šventas vardas? (2005-12-01 Jurgita)

  Birželio 1 d. minimas šventasis Justinas, filosofų globėjas, nukankintas Romoje apie 164 m.

  Aš norėčiau paklausti, ar Laura yra šventas vardas? Jei taip, tai būtų labai įdomu sužinoti, kas ji tokia buvo... (2005-12-20 laura)

  Krikščioniškoji tradicija mini šv. Laurą, IX amžiuje gyvenusią Ispanijoje. Žinių apie ją likę nedaug. Pasakojama, kad mirus vyrui, Laura įstojo į vienuolyną, tapo jo abate, o kraštą užėmus musulmonams buvo nukankinta, nes nesutiko išsižadėti savo tikėjimo.

  Lauros vardą turinčių merginų dangiškuoju globėju gali būti laikomas ir šventasis kankinys diakonas Laurynas, tikėjimą savo gyvybės kaina paliudijęs Romoje 258 metais. Jo šventė Bažnyčios liturginiame kalendoriuje įrašyta rugpjūčio 10 dieną.

  Žr. Antonio BORRELLI, „Santa Laura di Cordova, martire“; Domenico AGASSO, „San Lorenzo, diacono e martire“

  Norėčiau sužinoti šventosios Viktorijos biografiją. (2005-12-22 viktorija)

  Iš VI ar VII amžiaus išlikusioje šv. Viktorijos kančios istorijoje pasakojama, kad ši jauna romėnė iš kilmingos šeimos atsisakė tekėti už jai pasipiršusio patricijaus, nes buvo pasišventusi Dievui. Už tai ji apie 250 metus nukankinta. Liturginiame kalendoriuje minima gruodžio 23 dieną.

  Žr. Benedetto CIGNITTI, „Santa Vittoria, martire“

  Ar vardas Nerija yra šventas? (2005-12-28 Karolina)

  Tokį vardą turėjusios šventosios nėra buvę. Tad vardas Nerija, tiksliai atitinkantis lietuvišką žodį, reiškiantį „siaurą ilgą smėlio seklumą jūroje išilgai kranto“, gali būti laikomas vietovardiniu, bet ne šventu.

  Šis vardas kartais yra kildinamas iš graikiško vyriško vardo Nerėjas. Bažnyčia mini šventąjį kankinį Nerėją iš III a., šventąją vienuolę Nerėją iš XIII a. Šie šventieji gali būti laikomi Nerijos vardą turinčių merginų dangiškais globėjais, tačiau renkantis vardą Sutvirtinimui reikėtų imti originalui artimesnę formą – Nerėja.

  Noriu krikštyti savo dukrą ir noriu sužinoti, ar Agata yra šventas vardas? (2006-01-09 Aistė)

  Šventąją mergelę kankinę Agotą (Agatą) (+251 m.) Bažnyčia mini vasario 5 dieną.

  Ar vardas Žaneta yra šventas? (2006-01-10)

  Šį vardą turinčių merginų globėja galėtų būti šv. Joana Arkietė (Žana d’Ark) (1412–1431). Renkantis vardą Sutvirtinimo sakramentui, reikėtų imti pastarąją jo formą – Joana arba Žana.

  Norėčiau sužinoti, ar vardas Dovilė yra šventas. Ačiū, lauksiu atsakymo. (2009-12-26 Roma)

  Tai lietuviškas tautinis vardas, reiškiantis „duodanti viltį“.

  Ar Lukas yra šventas vardas? (2009-12-28 lukas)

  Spalio 18 d. yra minimas šv. Lukas, vienos iš evangelijų ir Apaštalų darbų knygos įkvėptasis autorius.

  Sveiki, aš noriu paklausti jūsų, ar Kristina yra šventas vardas, nes atrodo, kad yra kilęs nuo vardo „Kristus“? (2009-12-30 karina)

  Kristinos vardą turėjo keletas Bažnyčios šventųjų ir palaimintųjų. Viena iš jų – šv. Kristina, nukankinta apie 300-uosius metus ir minima liepos 24 d.

  Vardas „Kristina“ yra kilęs iš to paties graikiško žodžio christos („pateptasis“), iš kurio kilęs ir Jėzaus titulas „Kristus“.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal