Statistiniai duomenys

2014-2015 m. m. statistiniai duomenys:

Bendrojo lavinimo mokyklose tikybą dėsto 143 mokytojai.

Tikybos pamokas lanko 26547 mokiniai.

««« atgal