Naujienos

 • Devintinės Jūrės Dievo gailestingumo koplyčioje

 • Šakiuose vyko didelė šventė

 • Įvyks 1991 m. baigusių kunigų seminariją dvasininkų susitikimas

 • Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“

 • Kviečiame į Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos titulinius atlaidus

 • Artėja arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės

 • Kviečiame į Vidinio išgydymo pamaldas

 • Diakonų šventimai

 • Dvasininkų paskyrimai

 • Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras su dekanatų metodinių centrų vadovais apibendrino praėjusius mokslo metus

 • Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje

 • Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos laikinųjų įžadų šventė

 • Prie Marijos kojų

 • Birželio 10 d. kviečiame į Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventę "Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai" Vilkaviškyje

 • „Mamai ir Marijai“

 • Konkurso „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017“ laureatai

 • Dvasingai nugyventi Dievo paskirtąsias dienas (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų dešimtmetis)

 • Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas „Gerumo žvaigžde“

 • Seminaras tikybos mokytojams „IKT panaudojimas matuojant mokinio mokymosi pažangą dorinio ugdymo pamokose“

 • Šilavoto davatkyno dešimtmečio iškilmių garbingas svečias – Apaštališkasis nuncijus

 • Iškilmė Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje

 • Vilkaviškio vyskupijos mokiniai žaisminga Futbolo švente paminėjo garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus

 • Gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje „Gyvybė - didžiausia vertybė“

 • SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IR VIZITACIJŲ SĄRAŠAS 2017 M.

 • 2017 m. balandžio 30 d. kviečiame kartu paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną Vilkaviškyje

 • 2017 m. balandžio 24 d. d. kviečiame į Elvyros Kučinskaitės "Knygos be pavadinimo" pristatymą Beatričės Kleizaitės - Vasaris menų galerijoje Marijampolėje

 • VILKAVIŠKIO VYSKUPO RIMANTO NORVILOS VELYKINIS SVEIKINIMAS

 • LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

 • Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio vyskupijoje (balandžio 2 d. – balandžio 30 d.)

 • Didžiojo ketvirtadienio iškilmės Vilkaviškio vyskupijos katedroje

 • Vilkaviškio vyskupijos katechetikos ir parapijinės katechezės centro bendradarbiai Didžiąją savaitę pradėjo mokydamiesi

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai atliko gavėnios rekolekcijas

 • Sakraliosios muzikos valandos Vilkaviškio katedroje

 • Metodinių priemonių dirbtuvės Šakių dekanato tikybos mokytojams

 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2017 03 07)

 • LIETUVIŲ PILIGRIMYSTĖ FATIMOJE 2017 m. spalio 19-22 dienomis

 • Metodinių priemonių dirbtuvės Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

 • Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pagilino požiūrį į lytiškumą

 • Juozo Zdebskio žūties metinių minėjimas

 • Pašvęstojo gyvenimo diena Vilkaviškio vyskupijoje

 • Nuskambėjo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ baigiamasis laureatų koncertas

 • Marijampolės dekanate – religinės poezijos skaitovų konkursas

 • Garliavos parapijos jaunimo Alfa kurso baigiamasis šventinis vakaras

 • Sausio 22 d. 19 val. Krikščioniškasis Kino Klubas Marijampolėje kviečia į filmą „Laukas"

 • A†A garbės prelatas Antanas Maskeliūnas (1931–1954–2017)

 • Seminaras „Giesmių giesmė. Biblinės meilės lyrikos įžvalgos apie žmogaus asmens tikrovę“ Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

 • Garliavos parapijos šventinė vakaronė

 • Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinis sveikinimas

 • Kviečiame pasiklausyti pasakų prie prakartėlės Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje

 • Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro advento rekolekcijos

 • ««« atgal