Naujienos

Filmas apie Krikšto sakramentą praplėtė gavėnios rekolekcijas

Praeitą savaitgalį (kovo 20–22 d. ) Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vyko gavėnios rekolekcijos, kurių metu įžvalgomis apie sakramentų teikiamas malones, maldą, tikėjimo pagilinimą dalijosi Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaras kun. Arnas Budrius. Kovo 18 ir 20 dienomis, keturiose Vilkaviškio miesto mokyklose organizuotose rekolekcijose įžvalgomis dalijosi Šventosios Šeimos seserų vienuolijos vyresnioji ses. Inga Bernadeta Lienytė.

Kovo 18 dieną, trečiadienį, Vilkaviškio dekanato Šeimos centro rūpesčiu kultūros centre buvo rodomas filmas „Avinėlio vartai“. Renginyje dalyvavo filmo prodiuseris ir idėjos sumanytojas brolis Gediminas Numgaudis OFM ir filmo režisierius Audrius Stonys. Gausiai susirinkusiems žmonėms svečiai kalbėjo, kaip sekėsi kurti šį filmą, komentavo kai kuriuos momentus, praplėtė ir pagilino žinias apie Krikšto sakramentą, atsakė į klausimus, dalijosi naujų projektų idėjomis. Žmonės dėkojo už išskirtinę galimybę tokia forma pasinerti į tikėjimo gilumą, kvietė svečius, ypač pranciškoną Gediminą, dar apsilankyti Vilkaviškyje ir pravesti advento ar kitos gavėnios rekolekcijas.

Tai, kad didžioji kultūros centro rūmų salė buvo beveik pilna žmonių, informacijos sklaida aktyviai rūpinosi dekanato Šeimos centro savanoriai, Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, kitų parapijų kunigai, geranoriški kultūros centro darbuotojai.

Šeimos centro savanoriai salės prieigose budėjo pasipuošę išskirtiniais savanorių ženklais ir kvietė renginio dalyvius savo auka paremti kitus krikščioniško turinio projektus. Vilkaviškiečiai buvo supratingi ir dosnūs, paaukojo per keturis šimtus eurų.

Kaip ir ankstesniais metais, Vilkaviškio katedroje gavėnios metu apsilankantys tikintieji, kviečiami dalintis gavėnios pasninko vaisiais ir savo auka šįmet paremti „Marijos radiją“, kuris yra puiki evangelizacijos forma ypač pasiligojusiems, gyvenimo negandų prispaustiems žmonėms.

Birutė Nenėnienė

««« atgal