Naujienos

Projektas „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų - man padarėte“

Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. (Mt 5, 15-16)

Adventas - tylos, tamsos ir laukimo metas... Gamtoje, gyvenime ir širdy. Nurimusi, mieganti gamta yra sustingusi, pavargusi, besiilsinti. Visa, kas gyva, turi pailsėti, kad pasisemtų naujų jėgų gyvenimui, naujam amžinosios gyvybės ratui sukti. Viskas aplinkui dar tarsi laukia šviesos atėjimo, nes gyvybė, gyvenimas negali skleistis tamsoje. Todėl gruodžio tyloje svarbu uždegti nors mažiausią, žibintą, įžiebti bent vieną švieselę sau ir kitiems, kad nebūtų taip sunku laukti, kol užtekės tikroji šviesa...

Jau devintus metus vyksta projektas, kurį organizuoja Kauno r. švietimo centro tikybos mokytojų metodinio būrelio nariai - Justina Kuodytė, Julė Vaketienė, Inga Graužinienė. Jame dalyvauja 6-9 klasių mokiniai, lankantys tikybos pamokas Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanato ir Kauno arkivyskupijos Kauno I ir Kauno II dekanato mokyklose. Šiais metais į projektą įsijungė šių mokyklų mokiniai: Kunigaikščio Vaidoto mokykla-daugiafunkcio centro, Rokų gimnazijos, Piliuonos gimnazijos, Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Vilkijos gimnazijos, Kačerginės pagrindinės mokyklos, Zapyškio pagrindinės mokyklos, Vaikų sanatorijos "Žibutė" mokyklos Ežerėlio pagrindinės mokyklos, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos.

Organizuojamo Adventinio projekto „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų - man padarėte“ pirmasis etapas vyko mokyklose. Šio projekto tikslas pagilinti Šv. Kalėdų šventės sampratą užbaigiant Pašvęstojo gyvenimo metus. Mokiniai kurdami atvirukus mokėsi dovanoti, kurti ir palaikyti šventiškumą, dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais.

Baigiamasis projekto renginys vyko gruodžio 9 d. Kauno Šv. Mykolo arkangelo (Įgulos) bažnyčioje. Čia susirinko visų projekte dalyvavusių mokyklų mokinių atstovai su tikybos mokytojais pasidalinti įspūdžiais kaip mokyklose sekėsi gaminti atvirukus. Tradiciškai renginį pradėjome malda Švč. Mergelei Marijai. Giesme susirinkusius pasveikino Akvilė Jurgelaitytė (Ežerėlio pagrindinė mokykla 10kl.) ir Gabija Jurgelaitytė (Ežerėlio pagrindinė mokykla, Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius 11kl.), renginį vedė Agnietė Gumauskaitė (Ugnės Karvelis gimnazijos 9 kl.). Pristatę parengtas skaidres, mokiniai grupelėse dalijosi mintimis kas jiems yra adventas ir ką galėtų padaryti, kad gerumo, šilumos ir artimo meilės aplinkui būtų daugiau.

Dalyvius pasveikino, padėkomis mokyklų bendruomenėms apdovanojo ir saldainiais vaišino Kauno rajono švietimo centro metodininkė Edita Žaromskienė.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė Leda Petraškienė pasidžiaugė mokinių darbais ir patikino, kad vieniši žmonės gavę mokinių rankų darbo atvirukus labai džiaugsis. Juos vienišiems žmonės įteiks socialinės darbuotojos.

Palinkėję vieni kitiems prasmingo laukimo išvykome į savo bendruomenes dalintis kalėdiniu džiaugsmu.

Organizatorių vardu Kauno Rokų gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Inga Graužinienė

««« atgal