Naujienos

Pirmosios kanauninko Algimanto – Vincento Kajacko mirties metinės

Gražų sausio 15 d. vidurdienį Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje bendrai maldai rinkosi visi daugiau ar mažiau pažinoję kan. Algimantą – Vincentą Kajacką.

Šv. Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis ir dvidešimt kunigų, į maldą jungėsi būrys tikinčiųjų. Prieš dieninę gedulinę liturginę valandą vyskupas visus pakvietė maldai už neeilinį Vilkaviškio vyskupijos dvasininką didumą savo gyvenimo atidavusiam naujų dvasininkų formavimui ir ugdymui.

Homilijoje kanauninkas Saulius Filipavičius prisiminė kanauninką Algimantą kaip neeilinę asmenybę, kuris tarnavo tik keturiose parapijose ir didumą savo gyvenimo atidavė Kauno kunigų seminarijai kaip vadovybės narys, o dar ilgesnį laiką kaip dėstytojas. Todėl kalbėjusysis pastebėjo kad beveik visi susirinkę bendrai maldai už mirusįjį kunigai buvo kanauninko studentai.

Pamokslininkas pasitikėdamas Dievo Gailestingumo vylėsi, kad kan. Algimantas jau Viešpaties artumoje, kur mes vieną dieną irgi tikimės patekti.

Kalbėjusysis artimai pažinojęs mirusįjį puikiai atskleidė kanauninko santykį su šeima, su dvasininkais, įvertino svarų indėlį gilinantis į bažnyčios istoriją, liturgiją ir šiuos dalykus perduodant būsimosioms kunigų kartoms.

Galiausiai pamokslininkas pateikė pavyzdį atskleidžiantį mūsų ir Jėzaus santykį, kur kiekvienam iš mūsų amžinybėje Jėzus užduos tik vieną klausimą: ar myli mane? Ir mūsų gyvenimo atsakymas turėtų būti: Viešpatie tu viską žinai, tu žinai kad tave myliu. Tokį atsakymą amžinybėje tikriausiai Viešpačiui pateikė kanauninkas Algimantas – Vincentas Kajackas. Tokį atsakymą Jam turime pateikti ir mes.

Pasibaigus Eucharistijos šventimui, sugiedojus Viešpaties Angelą ir aplankius kanauninko Algimanto kapą visi buvo pakviesti prie bendro stalo.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal