Naujienos

Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena Lankeliškiuose: su padėkos malda ir sveikinimais

Nors Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė ( spalio 4 d.) šiemet išpuolė eilinę savaitės dieną, tačiau vidudienio mišioms į nuošalią Lankeliškių Švč. Trejybės parapijos bažnyčią ( Vilkaviškio dekanatas) susirinko žmonių daugiau net nei įprastai sekmadieniais.

Pajevonio ir Lankeliškių parapijas aptarnaujantis klebonas Francas Kuklys maloniai nustebo sulaukęs ir svečių - rajono mero Algirdo Neiberkos bei Šeimenos seniūno Ginto Bakūno - dalyvavimo ir sveikinimo su vardadieniu. Su gėlėmis savo kleboną pagerbė ir parapijos Carito atstovės. Klebonas F. Kuklys pasveikino su gimimo diena uolų bažnyčios tarną Laimutį Radzevičių, įteikė jam rožių. Klebonas išvardijo daug parapijos žmonių, kurie savo užaugintomis gėrybėmis ir auka parėmė Kauno kunigų seminariją. Už geradarius buvo ir aukojama Šv. Mišių auka.

„Lankeliškia_20161002.JPG

Šv. Mišias aukojo Alvito ir Skardupių parapijų klebonai kun. Vytautas Kajokas ir kun. Algirdas Petras Kanapka, dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Homilijoje moral. teol. dr. A. P. Kanapka įtaigiai kalbėjo, kaip pritaikyti sau Jėzaus žodžius apie maldą, nuolankią širdį ir romumą, kad priimtas ir suprastas Dievo žodis teiktų ramybę ir išryškintų krikščionio tapatybę - būti tarnu Dievo garbei.

Birutė Nenėnienė

««« atgal