Naujienos

„Carito“ susirinkimas Aleksoto dekanate

Spalio 15 d. Aleksoto parapijos namuose vyko Aleksoto dekanato parapijų „Caritas“ susirinkimas, kuriame svečiavosi Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė.

Susirinkime dalyvavo Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys, Aleksoto parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius, vicedekanas, Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas ir parapijų „Caritas“ skyrių atstovai.

Aleksoto dekanato „Carito“ vadovė Aldona Butkienė apžvelgė „Carito“ veiklą, padėkojo savanorėms už nuoširdų savanoriavimą. A. Butkienė pasidžiaugė, kad iš dekanate esančių 10-ies parapijų, „Caritas“ skyriai veikia 6-iose, todėl artimiausiu metu planuoja kalbėtis su Rokų ir Šlienavos parapijų klebonais bei pakviesti šių parapijų tikinčiuosius karitatyvinei tarnystei.

Parapijų „Caritas“ atstovai papasakojo apie parapijose vykdomus darbus, pasidžiaugė rėmėjais, kurie materialiai ir finansiškai prisideda teikiant paramą stokojantiems.

Vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja A. Adomavičiūtė kalbėjo apie „Carito“ galimybes darbe su vargstančiais, rizikos grupės šeimomis, asmenimis, turinčiais priklausomybes, vienišais ir sergančiais senoliais. A. Adomavičiūtės teigimu, „Caritas“ turi ne tik padėti materialiai, bet ir rūpintis, kad ši tarnystė taptų evangelizacija Kristaus nepažįstantiems žmonėms, įgalintų juos tapti savarankiškais visuomenės nariais. Taip pat buvo pristatyti darbo su jaunimu ypatumai.

Dekanas kan. D. Brogys pasiūlė daugiau į „Carito“ tarnystę pasikviesti jaunų žmonių išnaudojant jų mėgstamas informacines ir mobiliąsias technologijas.

Susirinkimo pabaigoje, kurį vicedekanas kun. Gintaras Urbštas užbaigė malda, buvo nuspręsta dekanate organizuoti mokymus, kuriuose savanoriai pasiruoštų naujai, sunkumus išgyvenančių asmenų išklausymo tarnystei.

Dekanato „Caritas“ vedėja Aldona Butkienė

««« atgal