Naujienos

Pasidalinimas gerąja patirtimi Vilkaviškio Dorinio ugdymo metodiniame būrelyje „Jubiliejinių Gailestingumo metų vaisiai“

2015 metais gruodžio 8 d. Vatikane buvo atvertos Šventosios durys Šv. Petro bazilikoje. Šis veiksmas – Jubiliejinių Gailestingumo metų pradžia visoje Katalikų Bažnyčioje. Kiekvieni Bažnyčios skelbiami metai atkreipia dėmesį į laikmečio iššūkius, socialines problemas, atskirų žmonių grupių poreikius, tikėjimo klausimus. Popiežius Pranciškus aiškiai išsakė šio Jubiliejaus paskelbimo tikslą: „Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.“

Metai apsisuko, ir lapkričio 13 d. Lietuvoje Gailestingumo Jubiliejus baigėsi. Jis buvo minimas visose pagrindinėse šventovėse.

Kaip šie metai atsiliepė kiekvieno tikybos mokytojo ir jo mokinių širdyse, lapkričio 8 dieną Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje susirinko pasidalinti rajono tikybos mokytojai. Džiugu, kad prie dirbančių mokytojų prisijungė ir mokytojai emeritai: jiems taip pat svarbu, kokia kryptimi dirbama, kiek „paauga“ mūsų mokiniai, kaip juos palietė Gailestingumo žinia.

Pasidalinti gerąją patirtimi pasisiūlė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Danutė Voitiuk bei dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Aurelija Janušaitytė. Mokytoja Aurelija pakvietė teorinei daliai, dar kartą primindama gailestingumo daugiabriauniškumą. Ji pastebėjo, kad popiežiaus pasiūlymas tapti „veiksmingais Tėvo veikimo ženklais“, ne tik jai leido išplėtoti savo pažinimą ir veikimą aplinkoje, kurioje ypač trūksta meilės, bet į šį kvietimą nuoširdžiai atsiliepė ir mokiniai. Dalyvaudama Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuotame konkurse „Gailestingumo apaštalas“ su savo mokiniais mokykloje ir už jos ribų mokėsi priimti kiekvieną, kuriam reikalingas dėmesys, pagalba, užuojauta. Kažin, ar triukšmingai minima Tolerancijos diena, išmoko daugiau tolerantiškumo, nei konkretūs, į žmogų nukreipti mažesni ar didesni darbeliai.

Mokytoja Danutė Voitiuk kolegėms pristatė visų metų kelionių medžiagą. Kaip vieną iš veikimo Jubiliejiniais metais galimybių popiežius pasiūlė Gailestingumo šventovių lankymą. Lietuvoje tokių šventovių buvo paskelbta 15. Danutė pasiryžo pervažiuoti visas. Dalindamasi ji pristatė kiekvieną šventovę su jos edukacinėmis galimybėmis, atskira istorija ir kt. Mokytojams buvo pasiūlytos užduotys („Dėlionė“, „Atspėk Gailestingumo bažnyčią“), kurias mokytojai puikiausiai galės panaudoti pamokose.

Baigiantis pasidalinimui dalyvavę mokytojai dėkojo abiems kolegėms, džiaugėsi, kad pasisėmė įvairių idėjų, kaip įtraukti vaikus į popamokinę veiklą, kaip jų širdyse ugdyti nuoširdų rūpestį kitu žmogumi, kaip savo patyrimą suguldyti į praktines užduotis.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal