Naujienos

Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

2016 m. lapkričio 25 dienos popietę, po nuveiktų savaitės darbų, vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į kasmetines Advento rekolekcijas, kurias šį kartą vedė Kauno r. Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kunigas Rimantas Baltrušaitis. Jau pirmame susitikime vadovas tikybos mokytojams priminė, kad jiems, dažnai su vaikais skaitantiems Šventąjį Raštą, išgirdus vieną ar kitą ištrauką, gali kilti noras tarti: „Na, šitas eilutes aš žinau“. Todėl šį kartą kun. Rimantas Baltrušaitis padėjo pamiršti savo žinojimą, kad galėtume nutilti ir išgirsti, ką konkrečiai mums kalba Dievo Žodis. Gyvas vadovo kalbėjimas, daugybė gyvenimiškų pavyzdžių neleido įsprausti savęs į patogų tylėjimą, nuolat provokavo mąstyti – o kaip elgiuosi aš? Dieną užbaigėme Eucharistijos šventimu.

Šeštadienį stengėmės išgyventi maldoje – liturginės valandos, Eucharistija, Gailestingumo vainikėlis ir asmeninė malda... O vakare suklupome prieš Švenčiausiąjį adoracijai, šventėme susitaikinimo sakramento pamaldas, pasiruošusieji galėjo atlikti išpažintį. Taiklūs rekolekcijų vadovo klausimai sąžinės peržvalgai nuteikė širdį susitaikinimui, kurį švęsti padėjo trys kunigai: rekolekcijų vadovas kunigas Rimantas Baltrušaitis, monsinjoras Gintautas Kuliešius ir Katechetikos centro vadovas kunigas Linas Baltrušaitis.

Pirmąjį Advento sekmadienio rytą koplyčioje priminė violetinė liturginė spalva ir advento vainikas. Po apmąstymų ir Susitaikinimo žengiame į ramų, tyliai džiugų Išganytojo laukimą... Šios rekolekcijos dar kartą patvirtino, kad mums, tikybos mokytojams, būtinas susikaupimas ir nurimimas rekolekcijose, nes kaipgi nešime Gerąją Naujieną tiems, kurie dar galbūt blaškomi pasaulio, jei patys nerasime galimybės sustoti ir nurimti.

Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal