Naujienos

Lazdijų dekanato ,,Carito“ savanorės bei rajono socialinės darbuotojos dalyvavo renginyje, skirtame gailestingumo darbuotojams ir savanoriams

Lazdijų dekanato ,,Carito“ savanorės bei rajono socialinės darbuotojos (iš viso 20 asmenų) lapkričio 14 dieną dalyvavo Vilniuje vykusioje Gailestingumo jubiliejaus dienoje, skirtoje gailestingumo darbuotojams ir savanoriams, tiems , kurie dirba ir padeda ligoniams, neįgaliesiems, seniems žmonėms globos įstaigose ar namuose, dalyvauja Bažnyčios karitatyvinėje veikloje. Į renginį iš visos Lietuvos susirinko apie 700 dalyvių, tarp jų – ir Lazdijų rajono atstovės. Jos Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje klausėsi kunigo Ričardo Doveikos paskaitos, jo prasmingų minčių. Po to, kaip pasakojo Veisiejų parapijos ,,Carito“ vadovė Onutė Rėkuvienė, susirinkusiems buvo pristatytas Gailestingumo kelias ir Gailestingumo jubiliejus. Vėliau Lazdijų rajono delegacijos narės ėjo piligriminiu Gailestingumo keliu Vilniaus senamiestyje, kuris jungia vietas, susijusias su šv. Faustina, palaimintuoju M. Sopočka, Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo istorija. Kelias leidžia daugiau suprasti Dievo Gailestingumo žinią. O. Rėkuvienės teigimu, buvo aplankytas šv. Faustinos namelis, Aušros vartai, Šventosios Dvasios bažnyčia bei kiti objektai.

Po piligrimystės lazdijietės dalyvavo Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje vykusiose Šv. Mišiose už visus Gailestingumo darbuotojus ir savanorius. Jas aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pasibaigus Šv. Mišioms, susirinkusieji vaišinosi maltiečių virta sriuba.

,,Daug pamatėme sužinojome, sužavėjo išgirstos kunigo R. Doveikos mintys, apmąstėme gailestingumo darbus. Stengsimės juos daryti ir ateityje, kiek tik leis sveikata. Pasak arkivyskupo G. Grušo, Gailestingumo jubiliejus baigėsi, bet Dievo gailestingumas yra amžinas ir mes vienas kitam turime būti gailestingi, rūpintis esančiais šalia, tais, kuriems reikia pagalbos“, - teigė O. Rėkuvienė, visų savanorių ir socialinių darbuotojų vardu dėkojusi rajono savivaldybei už suteiktą transportą, o O. Juodkienei už turiningos kelionės organizavimą.

Dalia Nemunytė

««« atgal