Naujienos

Apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos istorinio – kūrybinio darbo „Parapijų puokštė“ konkurso prizininkai

Lapkričio 1 d. baigėsi Vilkaviškio vyskupijos 90 metų jubiliejui skirtas istorinio–kūrybinio darbo „Parapijų puokštė“ konkursas. Iš 28 konkurse užsiregistravusių komandų darbus pateikė 24. Keturių asmenų komisija: kanauninkas, profesorius, teologijos daktaras Kęstutis Žemaitis, Vilkaviškio „Aušros“ dailės mokytoja metodininkė Reda Viktažentienė, Marijampolės Marijonų gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Lina Rentelienė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos tikybos vyresnysis mokytojas Arūnas Lazauskas – dvi savaites pagal savo srities kriterijus vertino mokinių darbus. Laimėtojai buvo paskelbti viešojoje erdvėje.

Lapkričio 25 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre buvo sukviesti prizinių vietų laimėtojai, kad pasidalintų vieni su kitais savo nudirbtais darbais, papasakotų darbų priešistorę, pasidalintų nutikimais, kurių nesimatė puikiai atliktuose darbuose.

Renginį pradėjęs ir jam „dirigavęs“ Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kunigas Linas Baltrušaitis trumpai pristatė konkurso tikslą, eigą, komisiją ir nugalėtojus. Į baigiamąjį renginį atvykęs komisijos pirmininkas kanauninkas, profesorius, teologijos daktaras Kęstutis Žemaitis pasveikino nugalėtojus ir įteikė savo įsteigtą „istoriškiausio“ darbo prizą Bagotosios Šv. Antano Paduviečio parapijos komandai: Sigitai Naujokaitytei, Skirmantui Guobiui, Miglei Guobytei, Kamilei Matulaitytei, Urtei Alaburdaitei. Mokiniams padėjo mokytojos: Asta Gudynienė (tikyba), Vilma Staugaitienė (istorija).

III-ios vietos laimėtojai: Roberta Šilytė, Austėja Zubauskaitė, Nedas Cholodovas, Akvilė Baronaitė, Viktorija Ivanauskaitė - pristatė Garliavos Švenčiausios Trejybės bažnyčios istoriją. Ją surinko ir sudėliojo Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos mokiniai kartu su savo mokytojais Aldona Šidagiene (tikyba), Dariumi Bridžiumi (istorija), Laima Gaižutiene (informacinės technologijos). Džiugu, kad į baigiamąjį konkurso renginį komandą atlydėjo ir parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas.

Nors antrosios vietos laimėtojai nedalyvavo renginyje, jų darbą žaismingai, su ateities vizija pristatė Plutiškių Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Ričardas Kmitas. Jis pasidžiaugė Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinėmis: Viktorija Palaityte, Agne Kisieliūte, Roberta Batvinaite, Skaiste Urbanavičiūte, Monika Margevičiūte, - bei mokytojomis Rūta Šiugždiniene (tikyba), Loreta Pautiniene (informacinės technologijos), kurios padėjo, buvo šalia dirbančių moksleivių, joms patarinėjo ir vedė.

Pirmąją vietą laimėjo Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos pristatymas sužavėjęs visus komisijos narius. Šį darbą ruošė Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai: Vaida Liudvikauskaitė, Aušra Šileikaitė, Rolandas Bykovas, Brigita Mitkutė, Justė Baltrušytė. Mokiniams padėjo mokytojos: Renata Markevičienė (tikyba), Sonata Salelionienė (informacinės technologijos), Ramutė Škarnienė (istorija). Apdovanojimų šventėje mokiniai nuoširdžiai pasakojo apie atradimus, kaip visi įsitraukė į parapijos praeities paieškas. Tikybos mokytoja nuolat papildydavo detalėmis, kiek dar papildomų darbų jie nuveikė, kad parapijos istorija būtų kuo išsamesnė.

Visi konkurso laimėtojai buvo apdovanoti vertingomis knygomis, padėkos raštais. Kiekvienai komandai Vilkaviškio vyskupijos kurija dovanojo Vilkaviškio vyskupijos žemėlapį, komisijos pirmininkas – saldųjį prizą. Renginio pabaigoje Marijonų gimnazijos abiturientė Danielė Pliskutė visus pradžiugino jautriais smuiko garsais, kuriems nutilus buvo įneštas vyskupijos gimtadienio tortas.

Dėkojame visiems atsiliepusiems ir dalyvavusiems, nes šie darbai vertingi pirmiausiai juos ruošusiems mokiniams bei mokytojams, kiekvienai mokyklai ir parapijai, o taip pat ir pačiai vyskupijai.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal