Naujienos

Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos sielovados bendruomenių renginys Gailestingumo metams užbaigti

Lapkričio 12 d. devyniolika Šv. Angelų Sargų parapijos sielovados bendruomenių susivienijo bendrame renginyje Gailestingumo metams užbaigti, kuriame kiekviena pristatė savo veiklą.

Pagaliau „Gyvojo vandens" bendruomenės vizija - bendruomenių ir maldos grupelių susivienijimas įvyko. Ačiū „Gyvojo Rožinio" nariams, kurie meldėsi šia intencija.

Aš priklausau „Motinos maldoje" grupelei, kuri renkasi melstis už savo vaikus kiekvieną ketvirtadienį 17:00 val. „Carito” patalpose ir „Gyvojo vandens" bendruomenei, kuri renkasi mažiausiai du kartus per savaitę: pirmadienį šlovinimui ir penktadienį po Šv. Mišių apie 19:00 val. Šv. Angelų Sargų parapijos salėje (Savanorių g. 14).

„Gyvojo vandens" bendruomenės nariai prisistatė pradėdami pranašyste (Iz 47, 1-12), kuri skelbia Gyvojo vandens išsiliejimą į dvokiančią upę, kuri perkeis tą upę ir pavers ją sveika bei duos gausių vaisių.

Ačiū bendruomenės narei Daivai, nuoširdžiai paliudijusiai, kaip Dievas veikė jos gyvenime per šią bendruomenę. Iškart po renginio viena moteris padėkojo už šį liudijimą ir pasiteiravo, kur mes renkamės.

Vadovė Kristina Jankauskaitė, Šv. Benedikto gimnazijos anglų k. mokytoja pristatė bendruomenės tikslus ir veiklą. Sielovados bendruomenė GYVASIS VANDUO Alytuje veikia pora metų. Jos pradžia – vidinio išgydymo programa „Pradžioje”. Šią programą baigę nariai sukūrė bendruomenę, kad kartu augtų tikėjime ir galėtų kitiems padėti išgyti, tapti laisviems nuo įvairių prisirišimų.

Nariai – visi norintys tarnauti kitiems, kurie neturi didelių sužeidimų, nėra sukaustyti sąmoningo neatleidimo ar didelių priklausomybių, negarbina stabų, gyvena sakramentinį gyvenimą, gilina žinias mokymuose bei „Gailestingumo versmės” seminaruose Kaune, dalyvauja vidinio išgydymo rekolekcijose, Švč. Sakramento Adoracijoje, Šv. Mišiose, nuolat meldžiasi ir šlovina Dievą giesmėmis ir yra atpažinę Šventosios Dvasios dovanas bei jomis naudojasi.

GYVOJO VANDENS bendruomenė organizuoja ir veda Vidinio išgydymo pamaldas Šv. Angelų Sargų parapijoje, vidinio išgydymo programą „Pradžioje“, ruošia ir skaito mokymus – paskaitas savo ir kitose Alytaus m. bendruomenėse, tarnauja užtarimo malda; o kai baigs programą „Pradžioje“, bus ruošiami vesti programą „Gyvasis vanduo“, kuri skirta gydyti sužeistą lytiškumą.

AČIŪ DIEVUI UŽ TAI, KAD JIS DARO STEBUKLUS. JIS YRA NEĮMANOMŲ DALYKŲ VIEŠPATS!

Sielovados bendruomenės GYVASIS VANDUO narė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos tikybos mokytoja Jūratė Liubamirskaitė

««« atgal