Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro advento rekolekcijos

Vilkaviškio Vyskupijos šeimos centras sukvietė šeimos centro savanorius ir jiems artimus žmones į rekolekcijas, šį kartą, Adventiniu laikotarpiu. Rekolekcijose dalyvavo šeimos iš įvairių vyskupijos vietų: Vilkaviškio, Garliavos, Prienų, Alytaus, Lazdijų ir Marijampolės. Rekolekcijas vedė Alksnėnų, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Marijonų gimnazijos kapelionas kun. Mindaugas Martinaitis.

Rekolekcijų dalyviams buvo sudaryta galimybė atvykti jau penktadienio vakare, susikaupti, nurimti, atsikvėpti po savaitės darbų ir įtampų. Penktadienio vakare susirinkę rekolekcijų dalyviai galėjo džiaugtis bendryste ir Eucharistiją švęsti kartu su vyrais, besiruošiančiais nuolatiniam diakonatui. Šv. Mišias aukojo ir su visais šiltai, betarpiškai bendravo bažn. muz. mgr., teol. dr. kun. Vilius Sikorskas.

Rekolekcijos buvo ypatingai gerai koordinuotos: puikiai sustatyta dienotvarkė, palikta laiko apmąstymams, pokalbiams, pasidalinimams, išpažintims, nepamirštant ir nuostabių vaišių ir bendrystės prie stalo – viskas suderinta, apgalvota iki paskutinės smulkmenos.

Savaitgalio programą vainikavo Švč. Sakramento Adoracija, susitaikinimo sakramento šventimas, bendruomeninė užtarimo malda ir vakarienė, kurios metu, vyskupijos šeimos centro vadovė Diana Pukelienė, pasidžiaugė ir pasveikino keturias savanorių šeimas, kurios šiais metais susilaukė ar dar tik susilauks šeimos pagausėjimo.

Rekolekcijose galėjo dalyvauti ne tik tėveliai bet ir jų vaikai. Jiems buvo atskira programa. Juos nuoširdžiai ir džiaugsmingai globojo savanoriai Otilija ir Liudvikas, kurie kartu su vaikais sukūrė ir po to tėveliams pademonstravo filmą „Apie Kalėdas“.

Taip pat rekolekcijų dieną Katalikų vyrų maldos grupelė Marijampolėje šventė vienerių metų sukaktį. Kvietė kartu suvalgyti džiaugsmo tortą ir sugiedoti džiaugsmo giesmę. Džiaugiamės kartu su jais, meldžiamės už juos ir prašome Dievo dar labiau sustiprinti jūsų bendrystę ir linkime toliau augti.

Šis savaitgalis daugeliui buvo ypatinga patirtis, todėl dalinamės keliais įspūdžiais:

„Ačiū už bendras maldas - kai kurių net nebuvome girdėję. Ir už vyrų maldas. Ačiū ir už šlovinimą - paprastą, šiltą ir melodingą. Dėkojame už jaukią koplyčią, netradicines Šv. Mišias už laiką Viešpaties akivaizdoje Švč. Sakramento adoracijoje. Ačiū už rekolekcijose sutiktus kunigus - Vilių, Žydrūną bei vyskupą Rimantą. Dėkojame už paprastą, dvasingą, atsakingą ir mielą rekolekcijų vedėją kunigą Mindaugą. Ačiū ir už tai, kad prašėte neturėti lūkesčių, bet kažkur širdies kampelyje jų vis tiek turėjome ir jie išsipildė su kaupu - per rekolekcijas patyrėme džiaugsmą ir ramybę bendrystėje su Dievu, savo šeimoje, su kitomis šeimomis. Jūsų dėka Šv. Kalėdų laukimas pasidarė prasmingesnis, su daugiau tikėjimo, vilties ir meilės!“

„Šeimos_centras.jpg

AČIŪ RĖMĖJAMS: Lietuvių katalikų religinei šalpai bei Vokietijos solidarumo akcijai Renovabis.

Evaldas Plečkaitis

««« atgal