Naujienos

Metodinių priemonių dirbtuvės Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

Kiekvienas mokytojas šiandien kviečiamas dirbti išradingiau, kūrybiškiau, naujoviškai. Mokytojai ir patys jaučia, kad šiuolaikiniai vaikai iš jų pareikalauja ypatingo pasirengimo, žinojimo, motyvuojančių metodikų. Jeigu prieš dešimtmetį pateikčių naudojimas pamokoje atrodė labai inovatyvus, tai šiandien jis nestebina nei mokytojų, nei mokinių. Šiandien ir vieni, ir kiti pasiilgsta tiesiogiai adresuoto žodžio, dialogo, šilto santykio. Tikybos pamokoje visada buvo siekiama tokio santykio, todėl galbūt šio dalykai mokytojai taip nenoriai prisileido visas kompiuterines naujoves. Tai nereiškia, kad jie neišmoko jomis naudotis: lankė seminarus, kūrė pateiktis, mokėsi savarankiškai, dalinosi elektroninėmis metodinėmis priemonėmis ir puikiai taikė pamokose. Tačiau niekas nepakeitė nuoširdaus pokalbio, savarankiško rankų darbo, poreikio liesti, jausti šalia esantį.

Idėja nors vienai dienai (vasario 15 d.) atidaryti metodinių priemonių dirbtuves, kuriose mokytojai galėtų sugrįžti prie laiko patikrintų metodikų, kilo Parapijinės katechezės ir religinio švietimo referentei Linai Mažeikaitei. Ji įvairių idėjų parsivežė iš Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro. Kūrybinių dirbtuvių tikslas – pasigaminti metodines priemones gilesniam Gavėnios ir Velykų laikotarpių suvokimui.

Dirbtuves savo įžvalgomis atidarė kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas. Jo mokymas apie žmogaus savanaudiškumą ir begalinę Dievo meilę, dalyvėms atrodė kaip mini rekolekcijos, nuosekliai įvedančios į Penkias atgailos dalis, Sūnaus palaidūno istoriją ir Didžiąją Velykų savaitę.

Trečioje ir ketvirtoje seminaro dalyje mokytojai pasinėrė į kūrybinį procesą: pačios gamino Sūnaus palaidūno istorijos voką, „stebuklingai“ besivartančią penkių atgailos dalių vaizdinę priemonę bei Didžiosios Velykų savaitės lankstinį, kuriame mokiniai ras ir Velykų istoriją ir pagrindinius Didžiosios savaitės liturgijos akcentus.

„20170215_Katechetikos centras_1.jpg

„20170215_Katechetikos_seminaras.jpg

„20170215_Katechetikiscentras_2.jpg

Pabaigoje buvo pristatyta tuščio kapo tradicija Europoje. Tai puiki alternatyva mieliems kiškučiams, pamažu užgožiantiems tikrąją Velykų prasmę. Daugybė idėjų pasirodė nesunkiai įgyvendinamos bet kurioje klasėse. Nuostabiausia tai, kad daugybę idėjų turi kiekviena mokytoja. Atrodė, kad seminaras tiesiog atidarė idėjų skryneles, iš kurių pasipylė pasiūlymai, kaip dar būtų galima praskleisti Prisikėlimo slėpinį savo mokiniams.

Reflektuodami seminaro dalyviai dėkojo idėjos autorei Linai Mažeikaitei, visai Katechetikos centro komandai, kun. Vaidotui Labašauskui, viena kitai ir Dievui, kuris sukvietė, laimino ir lydėjo. Iki kito kūrybinių dirbtuvių atidarymo Šakiuose.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė

««« atgal