Naujienos

Seminaras tikybos mokytojams „IKT panaudojimas matuojant mokinio mokymosi pažangą dorinio ugdymo pamokose“

2017 m. gegužės 15 d. vyskupijos tikybos mokytojai dalyvavo paskutiniame šiais mokslo metais Katechetikos centro organizuotame kvalifikaciniame seminare. Seminaro lektorė – Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Gabrielė Motiejūnienė. Seminaras buvo praktinis, kiekvienas mokytojas dirbo individualiai, todėl vyko Marijonų gimnazijos kompiuterių klasėje.

Mokytojai mokėsi kurti interaktyvius Create.kahoot.it ir Google Disko tinklalapiuose esančius tikybos žinių patikrinimo testus, padedančius matuoti mokinių mokymosi pažangą. Kiekvienas turėjo galimybę pirmiausiai pamėginti spręsti testus tinklapiuose, vėliau – sukurti konkrečius testus, kuriais galės pasinaudoti pamokose. Mokytojai nuoširdžiai ėmėsi darbo, kūrė, dalinosi, tarėsi vieni su kitais, o nemažą patirtį testų kūrime turinti lektorė Gabrielė Motiejūnienė kiekvienam patarė, padėjo, parodė.

Džiugu, kad tikybos mokytojai nori savo pamokas padaryti interaktyvias, naudoti ugdymo procese tokius metodus, kurie šiandieniniams vaikams yra įprasti ir labiau motyvuojantys. Lektorė Gabrielė Motiejūnienė kvietė visus dalintis savo sukurtais testais, bendradarbiauti vieniems su kitais ir pati paliko nemažą pluoštą jos sukurtų testų.

Po seminaro mokytojai skirstėsi dalindamiesi gerais įspūdžiais ir galimybe geriau įvaldyti IKT.

Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal