Naujienos

Šakiuose vyko didelė šventė

Birželio 18 d. , sekmadienį, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje šventėme keletą švenčių: Devintinių iškilmę, Šv. Jono Krikštytojo atlaidus, Sutvirtinimo sakramento teikimą, klebono kun. Vytauto Antano Matusevičiaus 25–erių metų ir vikaro kun. Vitalij Volodkovič 5–erių metų kunigystės jubiliejus.

Ta proga šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Parapijiečiai ir svečiai sveikino jubiliatus, susirinko į vaišes Kultūros centre.

Šventės akimirkas galima peržiūrėti čia: Akimirkos.

Šakių parapijos informacija

««« atgal